Forskare i labb

Core-faciliteten BSL3 Biomedicum

Biosafety Level 3 (BSL3) Biomedicum är en core-facilitet för forskningsbehov på högpatogena mikroorganismer.

BSL3 logotyp

Fakta om core-faciliteten

Plats: Biomedicum

Ansvarig: Antonio Rothfuchs

Institution: Instituionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi