Medicinvetarna #103: Hur behandla depression?

Vad som orsakar depression är ännu oklart och befintliga behandlingar hjälper långt ifrån alla. Hör psykiatern och professorn Johan Lundberg berätta om hur dagens mediciner kan nyttjas mer och om potentiella framtida behandlingar, däribland den psykedeliska drogen psilocybin som just nu testas i en svensk studie. Avsnittet publicerades 21 september 2022.

Professor Johan Lundberg. Photo: Andreas Andersson.
Professor Johan Lundberg. Foto: Andreas Andersson.

Runt 300 miljoner personer drabbas av depression varje år. Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s senaste mätning toppar sjukdomen listan över sjukdomar som orsakar mest ohälsa i världen. Ändå vet vi väldigt lite om vad som ligger bakom depression.

- Det finns massor av biologiska fynd som är förändrade hos personer med depression men man har inte hittat någon särskild markör som går att mäta hos alla som drabbas. Jag tror att ett skäl till att det är svårt att ringa in orsaken kan vara att diagnosen är väldigt inkluderande. Diagnoskriterier kan vara både ökad aptit och minskad aptit, ökat behov av sömn och minskat behov av sömn. Kanske behöver vi undersöka subgrupper av patienter med mer likartade symtom för att komma vidare, säger Johan Lundberg, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

I KI:s podcast Medicinvetarna berättar han om de behandlingar som finns idag.

- Förstahandsvalet är läkemedelsbehandling med ssri eller kognitiv beteendeterapi, lite beroende på vad patienten föredrar. Om det inte fungerar finns flera andra behandlingar att ta till, till exempel en relativt ny och underanvänd behandling som kallas transkraniell magnetstimulering, säger Johan Lundberg.

Hans forskning tyder på att många verkar gå lite för länge på en icke-fungerande behandling.

- Om man inte fått effekt efter fyra veckor bör man gå vidare och testa en annan terapi. Här finns förbättringspotential i vården att skynda på processen, säger Johan Lundberg.

Vid svårbehandlad depression finns idag elstimulering eller nässprejen ketamin att pröva. Men drygt var tionde patient blir inte hjälpt av någon av de befintliga behandlingarna så behovet av nya terapier är stort. Johan Lundberg är ansvarig för en pågående studie som fått mycket uppmärksamhet där man undersöker den antidepressiva effekten av den hallucinogena droger psilocybin.

- Förhoppningen är att denna behandling ska kunna ge långvarig effekt, vi undersöker just nu om ett enda behandlingstillfälle kan hjälpa. Vi hoppas veta mer i slutet av 2022, säger han.

I avsnittet svarar även Edvard Smith, senior professor vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet, på lyssnarfrågan om hur många sjukdomar det egentligen finns.

Behöver du någon som lyssnar?

Mind självmordslinjen: Telefon 90101 och chatt dygnet runt.

Barnens telefon BRIS: Telefon 116111 alla dagar kl. 14-21.

Om situationen är akut: Ring 112

Fler stödlinjer listas på NASP:s webbplats

08-11-2023