BRECT - Temacentrum för bröstcancer

Det övergripande målet för temacentrum för bröstcancerforskning är att öka vår förståelse för avgörande steg i bröstcancers utveckling och terapi. Forskningen sträcker sig från grundläggande studier med cellinjer, djurmodeller och patientbiopsier till potentiella kliniska studier och kliniska prövningar, med slutmålet att förbättra behandlingen av bröstcancer och förhindra sjukdomsutveckling.

BRECT group picture

Centret har som speciell målsättning att få ny mekanistisk insikt i regleringen av bröstcancers utveckling i prekliniska modeller och i patienter. Fokus är riktat mot viktiga signalvägar i bröstcancerceller, som Hedgehog, Notch och PAK4, signaler i tumörens stromaceller samt signalering mellan cancercellen och stroma.

Den translationella del av programmet kommer att utforska markörer och mekanismer för bröstcancers uppkomst, utveckling och utbredning i djurmodeller, och validera dessa fynd i bröstcancerbiopsier från patienter. De processer som styr återfall i lokal bröstcancer och uppkomst av systemiska metastaser, inklusive analys av cirkulerande tumörceller, kommer att undersökas i djurmodeller, liksom i retrospektivt och prospektivt insamlade biopsier från patienter med bröstcancer.

Centret kommer att fokusera på olika aspekter av migration av tumörceller, tumörers stroma inklusive angiogenes samt faktorer som påverkar tumörtillväxt, och analysera deras betydelse för prognos och utfall av behandling. Målinriktade och skräddarsydda terapeutiska tillämpningar kommer att ytterligare undersökas på grundval av vår kartläggning av tänkbara mål för nya läkemedel.

Save the date!

Nästa BRECT en dags symposium är planerat till 22 november 2022 i Solna. Mer info kommer att skickas ut till alla BRECT medlemmar inom kort.

 

Vi ser fram emot att träffa er där!

BRECT Directors

Gruppbeskrivningar och gemensamma publikationer

BRECT collaborative publications 2010-202

Ledning och kontakt

Professor Staffan Strömblad (Director)
Epost: staffan.stromblad@ki.se

Docent Linda Lindström (Co-director)
Epost: linda.lindstrom@ki.se

Docent Theodoros Foukakis (Co-director)
Epost: theodoros.foukakis@ki.se

Annelie Johansson (Vetenskaplig samordnare)
Epost: annelie.johansson@ki.se 

Helen Eriksson (Administratör)
Epost: helen.eriksson@ki.se

BRECT Steering Group

Linda Lindström

Principal researcher

Theodoros Foukakis

Senior lecturer/senior physician

Irma Fredriksson

Affiliated to research

Charlotte Rolny

Principal researcher

Nick Tobin

Lecturer

Johan Hartman

Professor/assistant senior physician
24-08-2022