Webbinarium om Matstrupscancer 2020

Den 2:a oktober 2020 kl. 13.00-15.00 arrangerade forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap tillsammans med PALEMA, patientorganisationen för matstrups- och magsäckscancer, och det Nationella kvalitetsregistret för esofagus och ventrikelcancer (NREV) ett webbinarium om matstrupscancer.

Presentationer av forskare och andra gavs via videolänk, där deltagarna hade möjlighet att chatta och ställa frågor.

Målgrupp

Webbinariet riktade sig i första hand till personer som behandlats för matstrupscancer eller ventrikelcancer och deras anhöriga, men även till vårdpersonal och forskare.

Program

Nedan finner du programmet samt länkar till respektive presentation där du även kan ladda ner presentationerna för utskrift.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog under dagen!

Information från Palema.

Kontakt

Om du har frågor eller önskar inkomma med synpunkter om dagen är du välkommen att kontakta: Kalle Mälberg via telefon: 08-524 841 29 alt. e-post enligt nedan.

Kalle Mälberg

Research nurse
Surgical Care Science
K1 Department of Molecular Medicine and Surgery
PL
Content reviewer:
Lilian Pagrot
17-03-2023