Orala sjukdomar

Avdelningen är uppdelad i två enheter, cariologi och endodonti samt oral hälsa och parodontologi. Georgios Belibasakis är avdelningschef. Peggy Näsman är chef för enheten för cariologi och endodonti och Georgios Belibasakis är chef för enheten för oral hälsa och parodontologi. Avdelningen genomför forskningsprojekt inom kariologi, endodonti, parodontologi, oral hälsa, oral mikrobiologi, oral immunologi och inflammation.

Vårt fokus är särskilt inriktat på inflammatorisk patogenes av parodontala sjukdomar, mikrobiell etiologi av vanliga orala sjukdomar (parodontit, karies, rotkanalinfektioner och periimplantit), utforskning av det orala mikrobiomet, samband mellan oral och allmän hälsa, samt nya metoder för profylax, diagnos och behandling av orala infektionssjukdomar.

Kicki Carlsson
2024-03-20