Ortodonti och pedodonti

Avdelningen är uppdelad i två enheter, ortodonti och pedodonti. Georgios Tsilingaridis. Agneta Karsten är chef för enheten för ortodonti och Georgios Tsilingaridis är chef för enheten för pedodonti. Avdelningens största forskningsprojekt inom ortodonti rör normal och onormal tillväxt och utveckling av ansikte, käkar och tänder, samt diagnos, behandling och förebyggande av medfödd eller förvärvat maloklusion, felbett.

Forskningen vid barntandvårdsenheten fokuserar behandlingar inom klinisk odontologi. Vi riktar våra resurser till fyra huvudområden (Psykologi/Beteende, Kariesprevention/Utsatta barn, Funktionsvariation och sjukdomstillstånd, Traumatologi) som är viktiga för barns och ungdomars munhälsa och välbefinnande.

Kicki Carlsson
2023-03-07