Utbildning på forskarnivå CNS

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är den största institutionen vid KI avseende forskarutbildning med över 250 registrerade doktorander, 350 anställda och 400 anslutna personer, mestadels kliniker.

CNS doktorandutbildning har ett gott rykte på KI och vi på administrationen arbetar tillsammans med övriga medarbetare för att kunna erbjuda hög kvalitet på undervisningen och en professionell administration.

Studierektor


Forskarutbildningsadministratör

Jag arbetar med hela processen kring forskarutbildning från antagning till examen (licentiat eller doktorsexamen). Support både till doktorander och handledare.

Profile image

Alexandre Beckman

Utbildningsadministratör


Kontakt

Den första måndagen i varje månad mellan 09:00 – 11:00 har du möjlighet att träffa oss utan att boka tid. Du är också välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.

Adress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, plan 5 (Hiss 1).

AH
Innehållsgranskare:
2023-11-10