Retina, ögononkologi

Vi bedriver forskning med inriktning mot dels ögoncancer och då främst malignt melanom i ögat, och dels näthinnan och olika typer av sjukdomar som drabbar näthinnan. 

I Sveriga har såväl den kliniska handläggningen som den histopatologiska bedömningen av ögonmelanom under lång tid varit centraliserad till S:t Eriks ögonsjukhus. Detta har möjliggjort en lång rad projekt vilka dels är kliniskt inriktade som exempelvis studier av olika typer av brachyterapi (strålbehandling från applikatorer), dels är mer experimentella studier som inkluderar cellinjer, djurmodeller samt studier av histopatologiskt material. De experimentella studierna är för närvarande huvudsakligen fokuserade till förståelse av de molekylära mekanismerna som har betydelse för uppkomsten av ögonmelanom men även studier för att kunna finna en effektiv behandling av spridd sjukdom.

De kliniska studierna på ögats näthinna är omfattande och i huvudsak inriktade mot att hitta nya och förbättrade behandlingar vid våra vanligaste näthinnesjukdomar . Flera studier drivs med syfte att bromsa skadlig kärlnybildning vid makuladegeneration, retinal venstrombos och diabetesretinopati. I ett translationellt samarbetsprojekt vill vi med differentierade embryonala stamceller ersätta döda celler med målsättningen att behandla den allvarliga torra formen av makuladegeneration. Våra experimentella projekt inbegriper molekylär- och cellbiologiska studier och prekliniska djurmodeller och har som mål att identifiera nya molekyler av betydelse för uppkomsten av kärlnybildning och celldöd vid ovanstående näthinnesjukdomar.

Forskargruppsledare

Professor/överläkare

Stefan Seregard

Telefon: 08-672 33 75
Enhet: Ögon och syn Seregard/Kvanta
E-post: stefan.seregard@ki.se

Professor, adjungerad

Anders Kvanta

Enhet: Ögon och syn Seregard/Kvanta
E-post: Anders.Kvanta@ki.se

Utvalda publikationer

Bevacizumab for macular edema in central retinal vein occlusion: a prospective, randomized, double-masked clinical study.
Epstein D, Algvere P, von Wendt G, Seregard S, Kvanta A
Ophthalmology 2012 Jun;119(6):1184-9

Combination therapy with low-dose transpupillary thermotherapy and intravitreal ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration: a 24-month prospective randomised clinical study.
Söderberg A, Algvere P, Hengstler J, Söderberg P, Seregard S, Kvanta A
Br J Ophthalmol 2012 May;96(5):714-8

Nuclear HER3 is associated with favorable overall survival in uveal melanoma.
Trocmé E, Mougiakakos D, Johansson C, All-Eriksson C, Economou M, Larsson O, et al
Int. J. Cancer 2012 Mar;130(5):1120-7

Intraoperative mitomycin C versus autologous conjunctival autograft in surgery of primary pterygium with four-year follow-up.
Koranyi G, Artzén D, Seregard S, Kopp E
Acta Ophthalmol 2012 May;90(3):266-70

Expression and prognostic significance of iNOS in uveal melanoma.
Johansson C, Mougiakakos D, Trocme E, All-Ericsson C, Economou M, Larsson O, et al
Int. J. Cancer 2010 Jun;126(11):2682-9

Gruppmedlemmar

Charlotta All-EricssonAnknuten
Urban AmrénAnknuten, Postdoc
Helder AndreAnknuten
Laura ArmonaiteForskarstuderande
Hammurabi BartumaAnknuten, Postdoc
Katarina BartumaAnknuten, Postdoc
Manuel Casselholm De SallesForskarstuderande
David Leo Joakim EpsteinAnknuten
Maria FiliForskarstuderande
Ásbjörg GeirsdóttirAnknuten
Monika GrudzinskaAnknuten
Anders KvantaForskargruppsledare, Professor, adjungerad
Parviz MammadzadaForskarstuderande
Sandra Petrus-ReurerPostdoc
Flavia PlastinoForskningsassistent
Louise Ramsköld CabacaForskarstuderande
Stefan SeregardForskargruppsledare, Professor/överläkare
Gustav StålhammarAnknuten