Retina, ögononkologi

Forskargruppen leds av professor Stefan Seregard och professor Anders Kvanta. Verksamheten innefattar dels projekt med inriktning mot ögoncancer och främst då malignt melanom i ögat, dels projekt med inriktning mot näthinnan (retina) och dess sjukdomar.

Såväl den kliniska handläggningen som den histopatologiska bedömningen av ögonmelanom har under lång tid varit centraliserad i Sverige till S:t Eriks ögonsjukhus. Detta har möjliggjort en lång rad projekt vilka både har klinisk inriktning som exempelvis studier av olika typer av brachyterapi (strålbehandling från applikatorer) till mer experimentella studier som inkluderar cellinjer, djurmodeller samt studier av histopatologiskt material. De experimentella studierna är för närvarande huvudsakligen fokuserade till förståelse av de molekylära mekanismerna som har betydelse för uppkomsten av ögonmelanom men även studier för att kunna finna en effektiv behandling av spridd sjukdom.

Studierna på ögats näthinna, såväl experimentella som kliniska, är omfattande och i huvudsak inriktade mot att hitta nya och förbättrade behandlingar vid flera av våra vanligaste näthinnesjukdomar som retinal degeneration, retinal ventrombos och diabetesretinopati. Våra experimentella projekt inkluderar molekylära och cellbiologiska studier, och prekliniska djurmodeller med målet att identifiera nya molekyler av betydelse för uppkomsten av kärlnybildning och celldöd vid ovanstående näthinnesjukdomar. I ett translationellt samarbetsprojekt, vill vi med differentierade embryonala stamceller ersätta döda näthinneceller med målsättningen att behandla allvarliga former av retinal degeneration. Ett annat pågående prekliniskt projekt syftar till att behandla vaskulära retinala sjukdomar med genterapi. Flera kliniska projekt med translationell inriktning pågår för att förhindra komplikationer vid makuladegeneration, retinal venocklusion och diabetesretinopati. Vi driver även kliniska projekt, inriktade på genterapi vid ärftlig näthinnedegeneration.

Forskningsprojekt

  • Ögoncancer främst malignt melanom
  • Basal forskning om kärlnybildning och retinal degenation
  • Gen- och stamcells-baserad terapi vid näthinnesjukdom
  • Makuladegeneration
  • Ischemiska retinopatier
  • Glaskroppskirurgi

Utvalda publikationer

Bevacizumab for macular edema in central retinal vein occlusion: a prospective, randomized, double-masked clinical study.
Epstein DL, Algvere PV, von Wendt G, Seregard S, Kvanta A Ophthalmology 2012 Jun;119(6):1184-9

Combination therapy with low-dose transpupillary thermotherapy and intravitreal ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration: a 24-month prospective randomised clinical study.
Söderberg AC, Algvere PV, Hengstler JC, Söderberg P, Seregard S, Kvanta A Br J Ophthalmol 2012 May;96(5):714-8

Nuclear HER3 is associated with favorable overall survival in uveal melanoma.
Trocmé E, Mougiakakos D, Johansson CC, All-Eriksson C, Economou MA, Larsson O, et alInt. J. Cancer 2012 Mar;130(5):1120-7

Intraoperative mitomycin C versus autologous conjunctival autograft in surgery of primary pterygium with four-year follow-up.
Koranyi G, Artzén D, Seregard S, Kopp ED Acta Ophthalmol 2012 May;90(3):266-70

Expression and prognostic significance of iNOS in uveal melanoma.
Johansson CC, Mougiakakos D, Trocme E, All-Ericsson C, Economou MA, Larsson O, et alInt. J. Cancer 2010 Jun;126(11):2682-9

Forskargruppsledare

Stefan Seregard

Professor/överläkare

Anders Kvanta

Professor, adjungerad

Gruppmedlemmar

Charlotta All-Ericsson Anknuten

Helder Andre Anknuten

Laura Armonaite Forskarstuderande

Hammurabi Bartuma Anknuten, Postdoc

Katarina Bartuma Anknuten, Postdoc

Manuel Casselholm De Salles Forskarstuderande

David Leo Joakim Epstein Anknuten

Maria Fili Forskarstuderande

Ásbjörg Geirsdóttir Anknuten

Anders Kvanta Forskargruppsledare, Professor, adjungerad

Parviz Mammadzada Forskarstuderande

Sandra Petrus-Reurer Postdoc

Flavia Plastino Forskningsassistent

Louise Ramsköld Cabaca Forskarstuderande

Stefan Seregard Forskargruppsledare, Professor/överläkare

Gustav Stålhammar Anknuten