Prefektassistent & Webbredaktör

Prefektassistenten bistår CNS prefekt administrativt, främst med hanteringen av avtal och övriga dokument som ska signeras. Hör gärna av dig om det är något du undrar eller om du behöver komma i kontakt med CNS prefekt.

Webbredaktör och huvudredaktör med ansvar för institutionens hemsida www.ki.se/cns och CNS nyhetsbrev.

Webben sköts tillsammans med Sara von Kauffmann tipsa gärna om nyheter eller skicka in om du vill publicera något i KI-kalendern, vi nås enklast på webb@cns.ki.se

Ann Hagerborn

Administratör
08-52483292
AH
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2022-11-15