Om oss - ALS Clinical Research Group

Karolinska ALS Clinical Research Group skapades av Caroline Ingre år 2018 tack vare en insamling organiserad av Sebastian och Kristin från Stoppa ALS, med målet att öppna en dedikerad ALS-forskargrupp för att göra ALS-prövningar mer tillgängliga i Sverige.

gruppbild
ALS Research Group Foto: Ulf Sirborn

Efter att ha avslutat en doktorsexamen med inriktning på ALS-genetik skapade Caroline Ingre det nationella ALS/MND Kvalitetsregister i Sverige, som samlar prospektiva data om ALS/MND-patienter över hela landet. Några år senare startade Caroline Karolinska ALS Clinical Research Group med målet att öppna ett dedikerat ALS-center för att göra ALS-prövningar mer tillgängliga i Sverige.

De skäl som låg till grund för att registret etablerades och som är dagens starka etik i vårt team:

 1. Göra ALS-vård ekvivalent, utvärderbar och av hög kvalitet
   
 2. Skapa en nationell konsensus om undersökning och hantering av ALS-data och patienter
   
 3. Säkerställa att ALS-behandlingsriktlinjer följs nationellt
   
 4. Möjliggöra att så många ALS/MND-patienter som möjligt får tillgång till läkemedelsstudier/kliniska prövningar
   
 5. Öka samarbetet mellan alla neurologkliniker i Sverige och bygga upp en struktur för undersökning och hantering av patienter med ALS/MND
   
 6. Deltagande i framtida nationella och internationella forskningsprojekt både prekliniskt och kliniskt
   
 7. Skapa en databas för epidemiologiska studier på nationell nivå.

   

Nilla Karlsson
2024-01-09