Hur remitterar du din patient till en ALS-klinisk prövning?

En enkel guide genom patienthänvisning.

1. Fyra uppgifter som behövs för patientremittering

  • Att patienten är villig att resa till studielokalen 
  • En bekräftad ALS diagnos 
  • Datumet för de första symtomen
  • Det senaste uppmätta FVC/SVC %

2. Remittering

Du (läkaren, sjuksköterskan...) remitterar din ALS patient till en ALS forskningsgrupp som håller i en klinisk prövning. Forskningsgruppen tittar igenom patientens behörighet och informerar dig (läkaren, sjuksköterskan..) om nästa steg. 

 

How to refer a patient - ALS Clinical Research Group
How to refer a patient

3. Screening

Din patient deltar i screeningen för ALS prövningen.

Om screeningen lyckas är din patient behörig för deltagande och fortsätter med sina besök hos dig och ditt team. Din patient kommer också att följas upp av vårt team för studien hen deltar in. 

Om screeningen misslyckas: din patient är tyvärr obehörig för deltagande. Hen kan dock omscreenas (om protokollen tillåter det) eller överväga deltagande i en annan studie.

 

Screening Ingre
Screening Ingre Foto: N/A

 

4. Vem skickar jag min remiss till?

Du skickar en anonymiserad kopia av din patientjournal till vårt team via mejl. Mejlet ska skickas till dessa tre adresser:

- caroline.ingre@regionstockholm.se

karolina.palmback@regionstockholm.se

- juliette.foucher@ki.se

Genom att skicka mejlet till Caroline, Karolina och Juliette är vår avdelningsansvarig, forskningssjuksköterska och forskningskoordinator medvetna om din ansökan. 

 

Nilla Karlsson
2024-03-21