Emilie Fribergs forskargrupp

Forskargruppen fokuserar främst på: riskfaktorer för och konsekvenser av sjukfrånvaro i förhållande till specifika diagnoser, främst multipel skleros, trafikskador och cancer. Ett annat forskningsområde är interaktioner mellan olika aktörer i sjukdoms- och sjukskrivningsprocesser, såsom läkare, rehabkoordinatorer, andra hälsoprofessioner, patienter och Försäkringskassan. Vi gör även systematiska litteraturöversikter inom området, undervisar och sprider resultat på andra sätt.

Forskargruppen är tvärvetenskaplig och multiprofessionell och använder både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Studierna baseras på data från rikstäckande register, enkätundersökningar och intervjuer och inkluderar forskningsfrågor inom försäkringsmedicin, medicin, folkhälsa, psykologi, sociologi, socialt arbete, beteendevetenskap och hälsoekonomi.

Forskningsprojekt

1. Multipel skleros och sjukfrånvaro

2. Trafikskador och sjukfrånvaro

3. REKO-projektet

4. Psykisk ohälsa bland studenter

Nätverk

Cochrane Insurance Medicine

Gruppmedlemmar

Carin Nyman

Forskningsspecialist

Eva Larsson Bergsten

Forskningsspecialist
Friberg

Alejandra Machado

Forskningsspecialist

Erik Berglund

Postdoktor
Friberg

Azade Azad

Forskningsspecialist

Linnea Kjeldgård

Doktorand
Friberg

Fitsum Teni

Doktorand

Anders Kullgren

Anknuten till Forskning

Agneta Wennman-Larsen

Anknuten till Forskning

Per Lytsy

Anknuten till Forskning

Helena Stigson

Anknuten till Forskning

Korinna Karampampa

Anknuten till Forskning

Christian Oldenburg

Anknuten till Forskning

Victoria Arfuch Prezioso

Anknuten till Forskning
Friberg