Emilie Fribergs forskargrupp

Forskargruppen fokuserar främst på: riskfaktorer för och konsekvenser av sjukfrånvaro i förhållande till specifika diagnoser, främst multipel skleros, trafikskador och cancer. Ett annat forskningsområde är interaktioner mellan olika aktörer i sjukdoms- och sjukskrivningsprocesser, såsom läkare, rehabkoordinatorer, andra hälsoprofessioner, patienter och Försäkringskassan. Vi gör även systematiska litteraturöversikter inom området, undervisar och sprider resultat på andra sätt.

Forskargruppen är tvärvetenskaplig och multiprofessionell och använder både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Studierna baseras på data från rikstäckande register, enkätundersökningar och intervjuer och inkluderar forskningsfrågor inom försäkringsmedicin, medicin, folkhälsa, psykologi, sociologi, socialt arbete, beteendevetenskap och hälsoekonomi.

Forskningsprojekt

1. Multipel skleros och sjukfrånvaro

2. Trafikskador och sjukfrånvaro

3. REKO-projektet

4. Psykisk ohälsa bland studenter

Nätverk

Cochrane Insurance Medicine

Gruppmedlemmar

Profile image

Emilie Friberg

Senior Forskare
852483233
Profile image

Carin Nyman

Forskningsspecialist
852483243
Profile image

Alejandra Machado

Forskningsspecialist
Profile image

Erik Berglund

Anknuten till Forskning
Profile image

Fitsum Teni

Postdoktor
Profile image

Jessica Dervish

Doktorand
852483221
Profile image

Anders Kullgren

Anknuten till Forskning
Profile image

Agneta Wennman-Larsen

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning
Profile image

Per Lytsy

Anknuten till Forskning
Profile image

Helena Stigson

Anknuten till Forskning
Profile image

Veronica Svärd

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning
Profile image

Chantelle Murley

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning
Profile image

Eva Larsson Bergsten

Anknuten till Forskning
EF
Innehållsgranskare:
2024-02-21