Utbildning på CMB

CMB bidrar till undervisnings- och lärandeverksamheten inom cellbiologi på medicin- och biomedicinprogrammen och forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Grundutbildning

CMB undervisar inom cellbiologi och molekylärbiologi på flera av Karolinska Institutets utbildningsprogram. CMB bedriver undervisning inom följande program:

Forskarutbildning

Doktorandutbildningen vid CMB består av forskarutbildning som ges av handledare och forskargrupp. Doktorander vid CMB deltar i olika institutionella seminarieserier, journal club och presenterar sina resultat på internationella konferenser.

Researcher Eva Hedlund in the lab with a student from Oxhagsskolan.
Forskaren Eva Hedlund laborerar tillsammans med en elev från Oxhagsskolan. Foto: Karl Gabor

Berättarministeriet

Berättarministeriet stöttar lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index genom kostnadsfria, språkutvecklande skolprogram. Den icke vinstdrivande stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att alla barn och unga ska vara trygga i det skrivna orden och ha förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Berättarministeriet har utbildningscenter i Husby och Hagsätra i Stockholm, i Gamlestaden i Göteborg och på Värnhem i Malmö.

CMB har tillsammans med Berättarministeriet sedan 2019 utvecklat och genomför skolprogrammet "Redaktör Schwartz forskningsresa". Det kostnadsfria skolprogrammet syftar till att främja barns lust och nyfikenhet till naturvetenskap och forskning, samt sänka trösklarna till den akademiska världen. Samarbetet mellan Berättarministeriet och KI ökar elevernas tillgång till demokratiska samhällsinstitutioner.

Redaktör Schwartz forskningsresa är en resa till vetenskapens värld, där barnen tränar på att definiera och lösa vetenskapliga problem, och som suveräna fantasiexperter tillbringar en dag på KI och ger forskarna nya idéer för banbrytande forskning inom medicin. Programmet riktar sig till åk 4-6, löper över en hel termin och är kopplat till läroplanen i svenska och naturvetenskap. 

Vad säger lärare om programmet?
Forskarna som deltar i programmet kommer från olika institutioner vid KI.

Utbildningsadministration

Profile image

Matti Nikkola

Universitetslektor
Profile image

Linda Lindell

Utbildningshandläggare
Linda Lindell
2024-03-04