Forskning på CMB

Forskningen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi är starkt inriktad på grundforskning inom flera områden av cell, molekylär-och utvecklingsbiologi.

Målet med CMB är att utföra utmärkt biomedicinsk vetenskap genom vilken nya metoder för att bekämpa sjukdomar hos människan kan utvecklas. CMB är ett nationellt ledande akademiskt forskningscentrum av hög internationell standard, där vetenskapen kommer först och främst. Våra forskare publicerar regelbundet i de bästa internationella vetenskapliga tidskrifter, ett resultat av ett långsiktigt arbete som främjar verklig effekt och viktiga genombrott. CMB har en dynamisk och kosmopolitisk miljö av forskare från hela världen och bedriva aktiva samarbeten med forskare vid andra institutioner vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, samt med forskare vid de flesta ledande forskningscentra runt om i världen. Dessutom strävar CMB att tillhandahålla avancerad vetenskaplig utbildning för studenter med fokus på intensiv kunskap.

Forskningsområden

CMB består av mer än 30 oberoende forskargrupper organiserade i tre teman: Cellbiologi, utvecklings- och stamcellsbiologi samt infektion och cancer.

Du kan läsa mer om våra forskningsområden och se en komplett lista över våra forskargrupper på våra engelska sidor.

Linda Lindell
2023-10-24