Skip to main content

Utbildning vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Vi ansvarar för tre av Karolinska Institutets utbildningsprogram; Audionomprogrammet, Logopedprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet. Institutionen har därutöver flera undervisningsuppdrag på Läkarprogrammet samt på Tandläkarprogrammet.

Vid CLINTEC finns cirka 210 registrerade doktorander och vi bedriver forskarutbildning inom 11 områden.