Utbildning vid enheten för pediatrik

Enheten ger två pediatrikkurser per termin inom läkarutbildningen.

Drygt 25 studenter deltar i varje kurs som omfattar sju veckors heltidsstudier. Enheten anordnar även en SVK-kurs per termin, "Det svårt sjuka barnet" som är en studentvald kurs.

Kontakt

Karl Hildebrand

Momentansvarig pediatrik, kursledare

Hanna Hobell

Delansvarig kursledare

Katja Adolphson

Amanuens pediatrik

Carol Melton

Utbildningsadministratör pediatrik

Nina Risti

Utbildningsadministratör pediatrik (från 23/8-2021)
08-524 889 13

Mer information om kurserna

Kursexpedition

Enheten för pediatrik
Novum, Blickagången 6 A
141 57 Huddinge