Utbildning på grund- och avancerad nivå vid CLINTEC

Vi ansvarar för tre av Karolinska Institutets utbildningsprogram: Audionomprogrammet, Logopedprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet. Institutionen har därutöver flera undervisningsuppdrag på Läkarprogrammet samt på Tandläkarprogrammet.

För dig som är student

Forskarutbildning