Om SCAPA

Hörselnedsättning är ett stort globalt hälsoproblem. Världshälsoorganisationen uppskattar att över 450 miljoner människor (≈9% barn) har en handikappande hörselnedsättning. Siffran beräknas stiga till över 900 miljoner människor till år 2050.

Hörselnedsättning är rankat som den 5:e ledande orsaken till ett livspåverkande handikapp, före kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes.

SCAPA
SCAPA Foto: Filip Asp

Diagnostik och korrekt behandling av hörselnedsättningar ställer stora krav på samverkan mellan medicin och teknik.

Scientific Center for Advanced Pediatric Audiology (SCAPA) syftar till att utveckla en medicinsk-teknisk bas för upptäckt, diagnos och intervention av medfödda hörselnedsättningar (2.2 per 1000 födslar, ett av de vanligaste kroniska tillstånden hos barn).

Vår hypotes är att intervention under en kritisk period i barnets utveckling kan bidra till en normal mognad av hörselsystemet. Målet är att minimera de negativa konsekvenserna av hörselnedsättning på hörselutveckling, språkutveckling, livskvalité och samhällsekonomi.

SCAPAs mål är att genom forskning minimera de negativa konsekvenserna av hörselnedsättning på hörsel- och språkutveckling, dvs kommunikationsförmågan med dess inverkan på livskvalité.

Miljöfaktorer och genetiska faktorer tillsammans med resultat från avancerad tidig diagnostik och våra funktionella hörsel- och balansmätningar från födseln under barnets första levnadsår kan optimera vården av barn med hörselnedsättning.

FA
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-04-05