Om nätverket "En digital akademi för välfärdsteknik: Medborgarskap, vardagliga aktiviteter och kommunikation för personer med demens"

Nätverket är gemensamt mellan CLINTEC, NVS och Sektionen för Åldrande hjärnan samt Tema inflammation och åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

I nätverket ingår också forskare från Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Äldre far vuxen son och barnbarn ut på en promenad i parken, med hjälp av digital tablett. - Bildbanksfoto
Foto: Getty Images

Syfte

Det övergripande syftet med forskningen som bedrivs inom nätverket är att studera användande av välfärdsteknik med särskild tonvikt på informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att upprätthålla och öka välfärden för personer som lever med demens, deras anhöriga samt personal.

Forskning

Forskningen syftar till en digital akademi för välfärdsteknik, som erbjuder bra exempel på IKT-användning samt en portal för digitala verktyg och undervisningsmetoder som har potential att stödja teknikanvändning i relation till kommunikation, medborgarskap och delaktighet.

CS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-03-21