Skip to main content

Om enheten för radiografi

Radiologin intar en central roll i modern sjukvård.

Den radiologiska verksamheten omfattar samverkan med remitterade kliniker när det gäller val av radiologisk undersökningsmetod, utförandet av diagnostiska och interventionella radiologiska åtgärder samt utvärdering av bild- och annat informationsmaterial.

Radiologin är sålunda en klinisk specialitet med omfattande kontakter med de flesta andra medicinska specialiteter.

Organisation

Kent Fridell

Enhetschef

Jessica Ekberg

Administratör

Charlotte Palmqvist

Forskarstuderande

Annica Sandberg

Anknuten

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för radiografi

Alfred Nobels Allé 10, 5 tr

141 83 Huddinge

Fax. 08-524 838 36