Om enheten för radiografi

This page in English

Radiologin intar en central roll i modern sjukvård.

Den radiologiska verksamheten omfattar samverkan med remitterade kliniker när det gäller val av radiologisk undersökningsmetod, utförandet av diagnostiska och interventionella radiologiska åtgärder samt utvärdering av bild- och annat informationsmaterial.

Radiologin är sålunda en klinisk specialitet med omfattande kontakter med de flesta andra medicinska specialiteter.

Organisation

Kent FridellEnhetschef, adjunkt
Kent Fridell
Telefon 08-524 83870
kent.fridell@ki.se
Jessica EkbergAdministratör
Jessica Ekberg
Telefon 08-524 83770
jessica.ekberg@ki.se
Studievägledare
Helen Wessman
Telefon 08-524 88914
helen.wessman@ki.se
Linda WennbergUniversitetsadjunkt
Linda Wennberg
Telefon 08-524 73774
linda.wennberg@ki.se
Anonym kvinnaUniversitetsadjunkt
Charlotte Palmqvist
Telefon 08-524 83585
charlotte.palmqvist@ki.se
Universitetsadjunkt
Hanna Dumky
Telefon: 08-52483750
hanna.dumky@ki.se
Universitetsadjunkt
Karin Grén
Telefon 08-524 83774
karin.gren@ki.se
Universitetsadjunkt
Annica Sandberg
Telefon 08-524 83715
annica.sandberg@ki.se

Adress

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för radiografi
Alfred Nobels Allé 10, 5 tr
141 83 Huddinge
Fax. 08-524 838 36
Radiologi