Om enheten för radiografi

Enheten för radiografi ansvarar för röntgensjuksköterskeprogrammet och fristående kurser på grundutbildning och forskarutbildning.

Radiologin intar en central roll i modern sjukvård

Radiologin är sålunda en klinisk specialitet med omfattande kontakter med de flesta andra medicinska specialiteter.

Organisation

Välkommen att höra av dig till oss

Anna Hellström

Administratör

Adress

Enheten för radiografi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet
Alfred Nobels Allé 10, 5 tr
141 83 Huddinge

Hitta till oss

PT
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-06-20