Hanija Haji Ali Akbari

Hanija Haji Ali Akbari

Adjunkt
E-postadress: hanija.akbari@ki.se
Besöksadress: Enheten för radiografi, Alfred Nobels Allé 10, 14152 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiografi, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Adjunkt, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2021
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2015
  • Röntgensjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI