Charlotte Palmqvist

Charlotte Palmqvist

Universitetsadjunkt
Telefon: +46852483585
Besöksadress: Enheten för radiografi, Alfred Nobels Allé 10, 14152 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiografi, 171 77 Stockholm

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Universitetsadjunkt, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2007-

Examina och utbildning

  • Medicine Licentiatexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI