Om enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Organisation

Lars-Olaf Cardell

Professor, enhetschef

Agneta Wittlock

Administratör

Anna Granath

Klinsk lärare
8 585 800 00

Sten Hellström

Senior professor

Pär Stjärne

Adjungerad professor

Susanna Kumlien Georén

Senior lab manager

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, B61

141 86 Stockholm

Karta