Om enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Organisation

Lars-Olaf Cardell

Professor, enhetschef

Agneta Wittlock

Administratör

Anna Granath

Klinsk lärare
8 585 800 00

Sten Hellström

Senior professor

Pär Stjärne

Anknuten till Forskning

Monika Ezerskyte

Forskningsspecialist

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, B61

141 86 Stockholm

Karta

LC
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-09-26