Om enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Organisation

Lars-Olaf Cardell

Professor, enhetschef

Agneta Wittlock

Administratör

Anna Granath

Klinsk lärare

Sten Hellström

Senior professor

Pär Stjärne

Adjungerad professor

Susanna Kumlien Georén

Senior lab manager

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, B61

141 86 Stockholm

Karta