Om CHK

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning - CHK är ett virtuellt centrum

Barn med hörlurar
Barn med hörlurar

Vi ska

  • samordna, stärka och utveckla hörsel- och kommunikationsforskning vid både Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset,
  • utgå från patientens och vårdens behov och frågeställningar och sträva att effektivt återföra forskningsresultat till klinisk verksamhet (translationell forskning),
  • stödja och stimulera samarbeten och synergier med andra grupper i Sverige och internationellt,
  • verka för ett aktivt informationsutbyte med samhället i övrigt.

Ett nätverk för forskning

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning är en centrumbildning direkt underställd Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

Vi är en nätverksorganisation för att stödja och integrera forskning kring hörsel, röst och tal/språk inom KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Olika forskargrupper och forskningslaboratorier är basen för vår faktiska forskningsverksamhet.

CHK inrättades år 2002 med målet att med ett nyskapande och flexibelt angreppssätt stimulera verksamhet som främjar människors hälsa inom dessa områden.

Kontakt

Sten Hellström

Generalsekreterare
070-496 24 32.

Senior professor, KI och specialistläkare vid Hörsel- och balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Åsa Catapano
2024-02-07