Nya tekniker vid SCAPA

Scientific Center for Advanced Pediatric Audiology - SCAPA

Pojke vid skärmar
Foto: Photo © Staffan Larsson

Man ser var man hör

För att med stor noggrannhet höra varifrån ett ljud kommer behövs två öron. I detta projekt studeras ögonrörelser utlösta av ljud som presenteras från olika riktningar.

Metoden är ett del av ett tidigare avhandlingsarbete och har vidareutvecklas i ytterligare ett doktorandprojekt. Metoden medger att mätningar genomförs på barn från 6 månaders ålder.

Målet är att utveckla en metod som kan användas för diagnostik samt utvärdering av olika interventioner, till exempel cochleaimplantation.

FA
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-04-05