Äldre par som sitter vid ett bord och tittar på en bärbar dator.

Nätverket En digital akademi för välfärdsteknik

Medborgarskap, vardagliga aktiviteter och kommunikation för personer med demens

Seminarier

Seminarier från nätverket "En digital akademi för välfärdsteknik: Medborgarskap, vardagliga aktiviteter och kommunikation för personer med demens"

6 september 2022

Möte, heldag.

3-4 maj 2022

Internat på Hotell C med professor Heidi Hamilton, Georgetown University.

Under två dagar i maj hölls nätverkets första internat med fokus på aktiviteter för personer med demens och ny ansökan. Dag ett började med föreläsning med professor Heidi Hamilton, Georgetown University, Washington. Vi vill arbeta för en vidare syn på forskning kring att leva med demens där en större variation av verksamheter och aktiviteter studeras. Detta innebär att vi behöver inkludera olika deltagarstrukturer, aktiviteter och situationer i våra forskningsprojekt. Under dagen väckte professor Hamilton också frågor om hur makt, kontroll och agentskap hanteras i forskningen.

Under dag två ägnade vi oss åt att diskutera framför allt framtida programansökning, men också ansökningar om finansiering av enskilda projekt inom nätverket. Våra gemensamma utgångspunkter är vardagliga aktiviteter för personer med demens, vardagsteknik, kommunikation och interaktion, medborgarskap och delaktighet.

15 februari 2022

Kl.10-12: Tema medborgarskap och demens; planering av vårterminen