Examensarbeten från Logopedprogrammet

Logopedprogrammet omfattar 4 års heltidsstudier, 240 högskolepoäng och sista året innebär studier på avancerad nivå och avslutas med examensarbete i logopedi som utgör 30 högskolepoäng.

Foto: Shutterstock

Logopedexamen

Alla examensarbeten fr.o.m. Logopedutbildningens början på Karolinska Institutet i Stockholm 1964 t.o.m. idag finns angivna med författare, titel, kursnummer och år i ett sökbart Metadatasdokument i Excel. Här kan ni söka på ord, titel eller författare etc. genom att använda sökfunktionen i excel (Ctrl+B)

Arbeten kan beställas av Nina Risti: nina.risti@ki.se

Masterexamen

I denna kurs genomförs en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla steg i forskningsprocessen. Den genomförda studien ska leda till ett manus som skrivs på engelska. Manuset ska i omfattning och kvalitet motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet.

Kontakt

För mer information om kursen kontakta Nina Risti:

Nina Risti

Administratör
08-524 889 51