AMOS-studien

Adolescent Morbid Obesity Surgery (AMOS) study är en prospektiv nationell multicenterstudie med studieorterna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Rekrytering till studien var öppen mellan 2006 och 2008 och totalt ingår 81 ungdomar från hela Sverige, vilka har genomgått viktminskningskirurgi med den så kallade ”Roux-En-Y” Gastic Bypass metoden. Ungdomarna var vid operation i åldern 13 till 18 år och samtliga genomgick operationen i Göteborg.

Syftet med studien är att belysa om de positiva effekter som viktminskningskirurgi ger hos vuxna kan fås även i ungdomen och därigenom förbättra livskvalitet och förebygga insjuknande i komplikationer. Den centrala målsättningen är att genom intervention förhindra sjuklighet som leder till lidande och för tidig död.

De viktigaste studievariablerna är viktutveckling, metabola riskfaktorer, livskvalitet, ätmönster, kroppssammansättning och fysisk aktivitet.

Deltagarna i studien har undersökts noga inför operationen och samtliga har kallats till omfattande efterkontroller vid 1, 2, 5 och 10 år efter operation.

Studien är i sitt slutskede då tio år efter operation har förflutit och deltagarna är åter kallade för efterkontroll.

Studien har stor betydelse för det samlade kunskapsläget om effekterna av viktminskningskirurgi hos ungdomar och resultaten finns sammanfattade i flera publikationer.

AMOS stöds finansiellt av Vetenskapsrådet (521-2012-319), Vinnova: Sveriges innovationsmyndighet (2013-01339), Hjärt- och Lungfonden (VGFOUREG-307531) och Svenska Frimurarordens barnhusstiftelse.

Publikationer

K Järvholm, T Olbers, M Peltonen, C Marcus,  C-E Flodmark, E Gronowitz, J Dahlgren, J Karlsson. Depression, anxiety, and suicidal ideation in young adults 5 years after undergoing bariatric surgery as adolescents Eating and Weight Disorders May;26(4):1211-1221 2021

Brissman, M, Beamish, A. J, Olbers, T, Marcus, C. Insufficient weight loss and weight regain five years after Roux-en-Y gastric bypass: Prevalence, and metabolic consequences and prediction estimates - A prospective registry study. BMJ Open Mar 2;11(3):e046407 2021

K Järvholm, G Bruze, M Peltonen, C Marcus, C-E Flodmark, P Henfridsson, A J Beamish, E Gronowitz, J Dahlgren, J Karlsson, T Olbers. Five-year follow-up of mental health in adolescents undergoing bariatric surgery: a prospective cohort study Lancet Child and Adol Health Mar;4(3):210-219. 2020

Henfridsson P, Laurenius A, Wallengren O, Beamish AJ, Dahlgren J, Flodmark CE, Marcus C, Olbers T, Gronowitz E, Ellegard L Micronutrient intake and biochemistry in adolescents adherent or nonadherent to supplements 5 years after Roux-en-Y gastric bypass surgery.. Surg Obes Relat Dis. Sep;15(9):1494-1502  2019

Henfridsson P, Laurenius A, Wallengren O, Gronowitz E, Dahlgren J, Flodmark CE, Marcus C, Olbers T, Ellegård L. Five-year changes in dietary intake and body composition in adolescents with severe obesity undergoing laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass surgery. Surg Obes Relat Dis. Jan;15(1):51-58 2019

K Järvholm, T Olbers, M Peltonen, C Marcus, J Dahlgren, C-E Flodmark, P Henfridsson,  E Gronowitz, and J Karlsson. Binge eating and other eating-related problems in adolescents undergoing gastric bypass: results from a Swedish nationwide study (AMOS). Appetite, Aug 1;127:349-355 2018

Jarvholm K, Olbers T, Peltonen M, Marcus C, Dahlgren J, Flodmark CE, et al. Binge eating and other eating-related problems in adolescents undergoing gastric bypass: results from a Swedish nationwide study (AMOS). Appetite. 2018;127:349-55.

Beamish AJ, Gronowitz E, Olbers T, Flodmark CE, Marcus C, Dahlgren J. Body composition and bone health in adolescents after Roux-en-Y gastric bypass for severe obesity. Pediatr Obes. 2017;12(3):239-46.

Olbers T, Beamish AJ, Gronowitz E, Flodmark CE, Dahlgren J, Bruze G, et al. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity (AMOS): a prospective, 5-year, Swedish nationwide study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5(3):174-83.

Jarvholm K, Karlsson J, Olbers T, Peltonen M, Marcus C, Dahlgren J, et al. Characteristics of adolescents with poor mental health after bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2016;12(4):882-90.

Brissman M, Ekbom K, Hagman E, Mårild S, Gronowitz E, Flodmark C-E, et al. Physical Fitness and Body Composition Two Years after Roux-En-Y Gastric Bypass in Adolescents. Obesity Surgery. 2016:1-8.

Jarvholm K, Karlsson J, Olbers T, Peltonen M, Marcus C, Dahlgren J, et al. Two-year trends in psychological outcomes after gastric bypass in adolescents with severe obesity. Obesity (Silver Spring). 2015;23(10):1966-72.

Staalesen T, Olbers T, Dahlgren J, Fagevik Olsen M, Flodmark CE, Marcus C, et al. Development of excess skin and request for body-contouring surgery in postbariatric adolescents. Plastic and reconstructive surgery. 2014;134(4):627-36.

Gothberg G, Gronowitz E, Flodmark CE, Dahlgren J, Ekbom K, Marild S, et al. Laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with morbid obesity--surgical aspects and clinical outcome. Seminars in pediatric surgery. 2014;23(1):11-6.

Jarvholm K, Olbers T, Marcus C, Marild S, Gronowitz E, Friberg P, et al. Short-term psychological outcomes in severely obese adolescents after bariatric surgery. Obesity (Silver Spring). 2012;20(2):318-23.

Olbers T, Gronowitz E, Werling M, Marlid S, Flodmark CE, Peltonen M, et al. Two-year outcome of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity: results from a Swedish Nationwide Study (AMOS). Int J Obes (Lond). 2012;36(11):1388-95.

CM
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-07-08