En digital akademi för välfärdsteknik:

Medborgarskap, vardagliga aktiviteter och kommunikation för personer med demens

Seminarier

Seminarier från nätverket "En digital akademi för välfärdsteknik: Medborgarskap, vardagliga aktiviteter och kommunikation för personer med demens"

15 februari 2022

Kl.10-12: Tema medborgarskap och demens; planering av vårterminen

3-4 maj 2022

Internat på Hotell C med professor Heidi Hamilton, Georgetown University.