Ät- och sväljsvårigheter

This page in English

Ät- och sväljsvårigheter

Projektgruppsledare

Per Östberg

Sväljsvårigheter är vanligt bland befolkningen i stort. Det är ännu vanligare vid neurologiska sjukdomar, där styrningen av sväljprocessen inte fungerar normalt.

Dysfagi kan vara ett allvarligt hälsoproblem. Det innebär dels att man får för lite vätska och näring, dels att man sväljer fel med lunginflammation eller t.o.m. kvävning som följd. Dysfagi kan också leda till sociala begränsningar. Många undviker att äta tillsammans med andra om de sätter i halsen och behöver lång tid på sig. Att upptäcka och behandla dysfagi är därför viktigt.

Projektgruppens medlemmar

Namn Titel Funktion
Per Östberg Docent, leg logoped Projektgruppledare
Ellika Schalling Med dr, leg logoped Forskare
Kerstin Johansson Med. dr, leg logoped Forskare
Emmelie Persson Leg. logoped Medarbetare
Sanna Holstein Jansson Leg. logoped Masterstudent
Riitta Möller Docent, leg. läkare Forskare

Forskningsprojekt

  • Validering av en enkät för dysfagisymptom (S-EAT-10) (Per Östberg med Riitta Möller och Stephanie Safa)
  • Prevalens av dysfagi vid multipel skleros (Kerstin Johansson)
  • Effekter av fritt vatten för patienter med dysfagi (Sanna Holstein Jansson)
  • Salivsekretion och sväljkapacitet (Emmelie Persson)

Utvalda publikationer

Vogel AP, Keage MJ, Johansson K, Schalling E. Treatment for dysphagia (swallowing difficulties) in hereditary ataxia. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Nov 13;11:CD010169.

Möller R, Safa S, Östberg P. Validation of the Swedish translation of Eating Assessment Tool (S-EAT-10). Acta Oto-Laryngologica, 2016;136(7):749-53

Logopedi