Skip to main content

Ät- och sväljsvårigheter

Ät- och sväljsvårigheter

Projektgruppsledare

Kerstin Johansson

Sväljsvårigheter (dysfagi) är vanligt ffa vid neurologiska sjukdomar (inkl stroke) där styrningen av sväljningen inte fungerar normalt, men förekommer även vid flera andra sjukdomstillstånd, t ex KOL (kroniskt obstruktiv sjukdom) och huvud/halscancer. Multisjuka (”sköra”) äldre med kognitiv svikt eller demens utgör en stor grupp som ofta behöver vård- och omsorgsinsatser på grund av dysfagi.

Dysfagi riskerar att medföra minskat intag av vätska och näring samt felsväljning som kan resultera i lunginflammation och i svåra fall kvävning. Sociala begränsningar och nedsatt livskvalitet är vanliga följder och dysfagi utgör sammantaget ett allvarligt hälsoproblem.

Att tidigt upptäcka och behandla dysfagi för att minimera komplikationer är viktigt. I olika projekt arbetar vi med att kartlägga dysfagi samt ta fram eller pröva nya instrument i syfte att identifiera dysfagi inom vård och omsorg. Projekt om behandling vid dysfagi omfattar t ex effekter på sväljning av ”smittsam gäspning” samt exspiratorisk muskelstyrketräning (EMST).

Projektgruppens medlemmar

Namn Titel Funktion
Kerstin Johansson Med. Dr., leg logoped Projektgruppledare
Per Östberg Docent, leg logoped Forskare
Riitta Möller Docent, ÖNH-spec, foniater Forskare
Sanna Jansson Leg. logoped Masterstudent
Emma Lindroos Leg. logoped Masterstudent
Jeanette Tellford Leg. logoped Masterstudent
Maria Kjellholm Leg. logoped Medarbetare
Kerstin Gustafsson Led. logoped Medarbetare

Samarbetar med

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademins vid GU:
Lena Hartelius Professor, leg. logoped Forskare
Institutionen för odontologi vid KI:
Mats Trulsson Professor Forskare
Hanze Hogeschool
Katrien Colman PhD, Hogeschooldocent Forskare
Ersta Diakoni, Ersta socialt arbete
Camilla Andersson Utvecklingschef Medarbetare

Forskningsprojekt

  • Prevalens av dysfagi hos personer över 65 år som besöker vårdcentral (Maria Kjellholm & Kerstin Johansson)
  • ÄT-10 (Riitta Möller, Kerstin Johansson, Per Östberg)
  • Design of a multilevel screening tool to detect mealtime problems in older people with dementia in the community or residing in nursing homes (Katrien Colman & Kerstin Johansson)
  • Effekter av fritt vatten för patienter med dysfagi (Sanna Holstein Jansson)
  • Fri från dysfagi? (Emma Lindroos)
  • Effects of contagious yawning on saliva production and swallowing in adults with traumatic brain injury – a possible treatment method (Jeanette Telford)

Utvalda publikationer

Deery, S. Dysphagia: a review of diagnostic screening tools & their use in nursing homes for the elderly. Student report, Summer research school, Karolinska Institutet, 2017

Persson, E., Wårdh, I., & Östberg, P. (2018). Repetitive Saliva Swallowing Test: Norms, Clinical Relevance and the Impact of Saliva Secretion. Dysphagia, 1-8

Möller R, Safa S, Östberg P. Validation of the Swedish translation of Eating Assessment Tool (S-EAT-10). Acta Oto-Laryngologica, 2016;136(7):749-53

Vogel AP, Keage MJ, Johansson K, Schalling E. Treatment for dysphagia (swallowing difficulties) in hereditary ataxia. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Nov 13;11:CD010169