Talare

Här är de som talar på En dag för cancerforskning 29 april 2021

Professor Yvonne Wengström
Photo: Johanna Furuhjelm

Professor Yvonne Wengström 

Forskar om träning och cancer

 

Adj. Professor Kenny Rodriguez-Wallberg
Photo: Johanna Furuhjelm

Adj. Professor Kenny Rodriguez-Wallberg

Forskar om reproduktion och cancer hos unga personer

Kortfattad biografi

Professor Anna Martling
Foto: Johanna Furuhjelm

Professor Anna Martling

Dekan KI Nord, överläkare och forskare i kolorektalcancer

Kortfattad biografi

Professor Martin Bergö
Foto: Johanna Furuhjelm

Professor Martin Bergö

Forskar om antioxidanter och cancer

Kortfattad biografi

Docent Helin Norberg
Foto: Johanna Furuhjelm

Docent Helin Norberg

Grundforskare inom cancer

Helin Norberg är kemist i grunden och disputerade inom medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet 2009. Hon forskade därefter vid det amerikanska universitet Harvard Medical School inom cancer. Hon driver sedan 2014 en forskargrupp på institutionen för Fysiologi och Farmakologi vid Karolinska Institutet och är sedan 2019 Docent i Cell- och Molekylärbiologi. Helins forskning syftar till att dels få en fördjupad kunskap om hur proteiner som driver cancerutveckling kan elimineras specifikt hos cancerceller samt undersöka de grundläggande orsakerna till cancercellers förmåga att sprida sig.  

https://ki.se/en/fyfa/helin-norberg-lab-protein-degradation-pathways

Docent Andreas Lundqvist
Foto: Johanna Furuhjelm

Docent Andreas Lundqvist

Forskare inom tumörimmunologi 

Andreas Lundqvist disputerade vid Karolinska Institutet 2003 och spenderade därefter sex år vid det amerikanska forskningsinstitutet National Institutes of Health. Han driver sedan 2010 en forskargrupp på institutionen för Onkologi-Patologi vid Karolinska Institutet och är sedan 2012 docent i experimentell onkologi. Hans forskning syftar till att förstå hur immunförsvaret påverkas hos patienter med cancer för att på sikt utveckla förbättrade behandlingsmetoder som bygger på immunterapi. 

https://ki.se/en/onkpat/andreas-lundqvists-group

Mark Levengood
Foto: Stellan Herner

Programledare: Mark Levengood

Kortfattad biografi

Jonas Bergh
Jonas Bergh Foto: Jonas Bergh

Professor Jonas Bergh

Kortfattad biografi

Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska Institutet sedan augusti 2017. Foto: Erik Cronberg

Rektor Ole Petter Ottersen

Kortfattad biografi