Frågor till föreläsarna

Här visas några frågor till och svar från föreläsarna.

 

1. Jag har läst att forskare i och med pandemin har börjat samarbeta över landsgränserna. Stämmer det att ni inte har gjort det tidigare? Vad beror det på? Är inte fokus att bota cancer och inget annat? 

Svar: Samarbete har alltid funnits men det har synats mera i medier hur stort samarbetet är i och med pandemin. Internationellt forskningssamarbete är ett starkt fokusområde inom cancerforskningen vid KI och sker på många olika nivåer.

 

2. Kommer vi kunna vaccinera oss mot cancer i framtiden? 

Svar: Det finns redan vaccin mot bl.a. livmoderhalscancer som orsakas av HPV. Fortsatt aktiv utveckling sker inom detta område och speciellt då man lär sig om vilka cancerformer som förorsakas av ett virus.

 

3. Behandlingen för låg-serös ovarialcancer måste skräddarsys för patienten, eftersom inga standardbehandlingar fungerar.  - Mycket liten, om ens någon forskning pågår i Sverige för dessa patienter, som är en perfekt målgrupp för precisionsmedicin. När börjar ni forska på låg-serös ovarialcancer?

Svar: Utvecklingen av precisions medicin håller på att rullas ut och det är svårt att svara på när en viss diagnos tas med i programmet.

 

4. Hur säkerställer man att spetsforskning och nya alternativ når ut till patienter vid olika mindre sjukhus i hela landet?

Svar: De evidensbaserade vårdprogrammen som tas fram av den forskande professionen i hälsovården. Dessa är nationellt beslutade enligt cancerplanen.

 

5. Nationella riktlinjer vid bedömning och rekommendation av operationsalternativ till bröstcancerpatienter?

Svar: De evidensbaserade vårdprogrammen som tas fram av den forskande professionen i hälsovården. Dessa är nationellt beslutade enligt cancerplanen. Här kan man läsa mera om Nationellt vårdprogram i bröstcancer. https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/).

 

6. Fungerar inte crispr? Vilka kliniska studier har gjorts inom crispr? Vart finns information att läsa? 

Svar: CRISPR är en teknik som introducerar genetiska förändringar i arvsmassan (DNA). Det finns flertal kliniska studier som utvärderar i dag möjligheter för terapier som baseras på CRISPR. Information om pågående kliniska studier med CRISPR teknologin finns i nedan länkar:

https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2020/06/20013.pdf

https://innovativegenomics.org/news/crispr-clinical-trials-2021/

https://crisprmedicinenews.com/news/crispr-clinical-trials-overview-2020/

 

7. Det här med cancer och djurförsök? Jag har cancer och är emot att vi ska plåga andra individer genom att utsätta dem för skada för vår egen vinnings skull. Det finns ju forskning utan djurförsök, hur går det med det och strävar man efter att komma dit i framtiden? För att kunna erbjuda människor en valmöjlighet så måste man ju arbeta för att komma dit så fort som möjligt tänker jag. Hur långt har man kommit i denna fråga i cancervärlden? 

Svar:På karolinska institutet så implementeras alternativa metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök, ofta omnämnt som de tre R:en, efter engelskans refine, reduce och replace. Det sker ständigt en utveckling på området och många typer av djurförsök har fasats ut på senare år, men till vissa försök finns det idag inga alternativ. Det finns stora risker att testa olika läkemedel direkt på människor. Inom cancer innefattar djurfria forskningen främst av cellmodeller, datorteknik och med prover från patienter. Det finns även en speciell satsning av Regeringens och anslag från Forska Utan Djurförsök som är särskilt avsatta för utveckling av alternativa metoder till djurförsök.

 

Mer information om pågående studier kan hittas via följande länkar.

https://djurrattsalliansen.se/djurens-situation/djurforsok/djurfria-metoder/

https://www.djurforsok.info/alternativa-metoder/andra-metoder/

 

 

 

KI webbförvaltning
2022-02-07