Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Institutionen för biovetenskaper och näringslära hittar du vid campus Flemingsberg och vi bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inkluderande bland annat molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition.

Institutionen erbjuder en internationell utbildnings- och forskningsmiljö där idag ca 250 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal är verksamma.

Nyheter om BioNut

Lediga anställningar på BioNut

Det här händer på BioNut