Två par ben som går. Vattentorn i bakgrunden.

Avdelningen för biovetenskaper och näringslära

Avdelningen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid institutionen för medicin, Huddinge, hittar du på campus Flemingsberg och vi bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap, bland annat inom molekylärt åldrande, cancerbiologi, biologiska läkemedel och biomaterial, funktionell genomik, strukturbiologi, bioinformatik, och näringslära.

Foto: Sara Bruce

Nyheter om BioNut

På gång