Institutionen för Folkhälsovetenskap ska vara den ledande forsknings- och utbildningsmiljön inom folk- och global hälsa i Sverige och en viktig internationell samarbetspartner. Samtliga verksamheter strävar efter att förbättra hälsan i befolkningen genom att bedriva hög kvalitativt forskning och utbildning och stödja folkhälsoinsatser på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Institutionens övergripande mål under de kommande åren är att ytterligare stärka sin position inom folk- och global hälsoforskning och utbildning.