Pedagogiska priset

This page in English

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset.

Pristagare 2015 - Rune Brautaset

Rune Brautaset är docent, programdirektor för optikerprogrammen samt chef på Enheten för optometri. Efter att ha doktorerat vid University of Manchester blev han den första disputerade optikern inom optometri i Sverige. Han har varit verksam på KI sedan 2000 och har under denna tid byggt upp optometri som forskningsämne. I sitt arbete som programdirektor har Rune Brautaset lett arbetet med att ta fram och implementera en mer kliniskt inriktad utbildning som startade 2007. Som ett led i detta arbete inrättades ett utbildningslaboratorium för klinisk undervisning. Laboratoriet har resulterat i mer effektiv undervisning och en ökad mängd kliniska undervisningsmoment.

I sitt arbete som programdirektor har han även utvecklat läromedel, nya nätbaserade undervisningsformer, metoder för att integrera genus- och mångfaldsperspektiv samt hållbar utveckling i undervisningen.

Vidare har Rune Brautaset arbetat framgångsrikt med kvalitet och forskningsanknytning av utbildning genom att utveckla en magisterutbildning i klinisk optometri som inrättades 2008 samt genom att skapa en forskarutbildningsmodell som resulterat i att en stor del av KIs optometriska lärarkår har getts möjlighet till forskarutbildning. Detta har resulterat i en forskningsanknuten optometrisk utbildning på högsta europeiska nivå. 

Tidigare års pristagare

För tidigare års pristagare - se KI:s internwebb. 

Pris