Pedagogiska priset

This page in English

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset.

Pristagare 2016 - Dulceaydee Norlander Gigliotti

Dude Gigliotti. Foto: Stefan ZimmermanDulceaydee Norlander Gigliotti är sedan flera år tillbaka utbildningsansvarig på Komparativ medicin. Dulceaydee Norlander Gigliotti får KI:s pedagogiska pris för sina insatser inom försöksdjursutbildningen där hon utvecklat läromedel och kurser som moderniserat och effektiviserat utbildningen på KI. Hon har på ett mycket förtjänstfullt sätt kombinerat webbaserade lärandeformer med praktisk lärarledd undervisning vilket förnyat både undervisningsmetoder och examinationsmetoder inom försöksdjursutbildningen. Dulceaydee Norlander Gigliottis insatser har fått stor nationell såväl som internationell uppmärksamhet och genomslag.

Utbildningen är den första inom EU i sitt slag och även den första som har ackrediterats av The Federation of Laboratory Animal Science Associations (FELASA). Försöksdjursutbildningen har även rönt positiv uppmärksamhet vid Jordbruksverket och Näringsdepartementet, de två svenska instanser som ansvarar för föreskrifter respektive lagstiftning inom djurskyddsområdet.

Sammanfattningsvis har hon gjort utomordentligt förtjänstfulla utbildningsinsatser av pionjärkaraktär som gynnar inte bara KI, utan även svensk och nordisk försöksdjursutbildning. Detta gör Dulceaydee Norlander Gigliotti till en mycket värdig mottagare av KI:s pedagogiska pris 2016.

Tidigare års pristagare

För tidigare års pristagare - se KI:s internwebb. 

Pris