Anna Pettersson

Anna Pettersson

Assisterande Lektor
E-postadress: anna.pettersson@ki.se
Telefon: +46852488860
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är programdirektor för Fysioterapeutprogrammet sedan 2019 och
  disputerad adjunkt på sektionen för Fysioterapi, Institutionen
  Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.
  Min forskningsbakgrund har omfattat både geriatrisk fysioterapi och
  medicinsk pedagogik.
  Jag har där studerat motorikstörningar hos personer med kognitiva sjukdomar
  och inom det pedagogiska fältet har jag ett särskilt intresse för
  professionsutveckling och lärande.
  Sedan länge har jag ett starkt engagemang för kvalitet,
  förbättringskunskap och egen professionsutveckling. Under min tid utanför
  KI, 2009–2015, har jag arbetat med professionsutveckling och
  portfoliometodik på Fysioterapeuterna och där haft ett nära samarbete med
  andra professionsförbund, beslutsfattare och myndigheter inom hälso- och
  sjukvård.
  Det var kunskaper som jag tog med mig till Fysioterapeutprogrammet där vi
  tillämpar portfoliometodik för att främja en reflekterande praktik och
  synliggöra lärande.
  Gun &

 • Bertil Stohnes forskningsstipendium 2005
  Ingrid Odéns pris för forskning inom fysioterapi 2021
  Sjukgymnast 1993
  Amerikansk sjukgymnast examen 1994
  Med dr 2005
  MSc medicinsk pedagogik 2013
  Framtidens utbildningsledare 2017

Forskningsbeskrivning

 • Mitt tidigare forskningsfält var grundat i klinik med fokus på kognition
  och motorik. Jag har sedan lämnat området och kliniken och har numer fokus
  på medicinsk pedagogik.
  Jag har ett brett intresse inom medicinsk pedagogisk forskning. Den röda
  tråden är undervisning och lärande grundat i lärteorier. Just nu är jag
  involverad i en forskargrupp som studerar hur studenter lär sig anatomi via
  visualisering men jag är även sedan länge engagerad i
  professionsutveckling och reflekterande prakik samt i pedagogisk
  utveckling.

Undervisning

 • KI prime fellow 2021
  Ledamot i pedagogiska akademin sedan 2016
  Kursledare på Fysioterapeutprogrammet, termin 1 samt undervisar i termin 2,
  3 samt 6.
  Kursledare för fristående kursen Reflekterande prakik - att utveckla
  verksamhet och profession
  Utvecklat distansberat magisterprogram inom demenskunskap i samarbete med
  Anna Brorsson, avdelningen för arbetsterapi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2014
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2005
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI