Anna Pettersson

Anna Pettersson

Assisterande Lektor
E-postadress: anna.pettersson@ki.se
Telefon: +46852488860
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är programdirektor för Fysioterapeutprogrammet sedan 2019 och disputerad adjunkt på sektionen för Fysioterapi, Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Min forskningsbakgrund har omfattat både geriatrisk fysioterapi och medicinsk pedagogik. Jag har där studerat motorikstörningar hos personer med kognitiva sjukdomar och inom det pedagogiska fältet har jag ett särskilt intresse för professionsutveckling och lärande. Sedan länge har jag ett starkt engagemang för kvalitet, förbättringskunskap och egen professionsutveckling. Under min tid utanför KI, 2009–2015, har jag arbetat med professionsutveckling och portfoliometodik på Fysioterapeuterna och där haft ett nära samarbete med andra professionsförbund, beslutsfattare och myndigheter inom hälso- och sjukvård. Det var kunskaper som jag tog med mig till Fysioterapeutprogrammet där vi tillämpar portfoliometodik för att främja en reflekterande praktik och synliggöra lärande. Gun & Bertil Stohnes forskningsstipendium 2005 Ingrid Odéns pris för forskning inom fysioterapi 2021 Sjukgymnast 1993 Amerikansk sjukgymnast examen 1994 Med dr 2005 MSc medicinsk pedagogik 2013 Framtidens utbildningsledare 2017

Forskningsbeskrivning

  • Mitt tidigare forskningsfält var grundat i klinik med fokus på kognition och motorik. Jag har sedan lämnat området och kliniken och har numer fokus på medicinsk pedagogik. Jag har ett brett intresse inom medicinsk pedagogisk forskning. Den röda tråden är undervisning och lärande grundat i lärteorier. Just nu är jag involverad i en forskargrupp som studerar hur studenter lär sig anatomi via visualisering men jag är även sedan länge engagerad i professionsutveckling och reflekterande prakik samt i pedagogisk utveckling.

Undervisning

  • KI prime fellow 2021 Ledamot i pedagogiska akademin sedan 2016 Kursledare på Fysioterapeutprogrammet, termin 1 samt undervisar i termin 2, 3 samt 6. Kursledare för fristående kursen Reflekterande prakik - att utveckla verksamhet och profession Utvecklat distansberat magisterprogram inom demenskunskap i samarbete med Anna Brorsson, avdleningen för arbetsterapi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

  • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2014
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2005
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI