Toppublikationer

Här listas aktuella publikationer i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där forskare vid Karolinska Institutet är huvudförfattare.

Targeting SAMHD1 with the Vpx protein to improve cytarabine therapy for hematological malignancies
Herold N, Rudd SG, Ljungblad L, Sanjiv K, Hed Myrberg I, Paulin CBJ, Heshmati Y, Hagenkort A, Kutzner J, Page BDG, Calderón-Montano JM, Loseva O, Jemth A-S, Bulli L, Axelsson H, Tesi B, Valerie NCK, Höglund A, Bladh J, Wiita E, Sundin M, Uhlin M, Rassidakis G, Heyman M, Pokrovskaja Tamm K, Warpman-Berglund U, Walfridsson J, Lehmann S, Grandér D, Lundbäck T, Kogner P, Henter J-I, Helleday T, Torsten Schaller, Nature Medicine (2017) Online 9 January. Letter.

Length of Storage of Red Blood Cells and Patient Survival After Blood Transfusion: A Binational Cohort Study
Halmin M, Rostgaard K, Lee BK, Wikman A, Norda R, Nielsen KR, Pedersen OB, Holmqvist J, Hjalgrim H, Edgren GAnnals of Internal Medicine (2016) Online 20 December. Original Research.

Molecular interrogation of hypothalamic organization reveals distinct dopamine neuronal subtypes
Romanov RA, Zeisel A, Bakker J, Girach F, Hellysaz A, Tomer R, Alpár A, Mulder J, Clotman F, Keimpema E, Hsueh B, Crow AK, Martens H, Schwindling , Calvigioni D, Bains JS, Máté Z, Szabó G, Yanagawa Y, Zhang M-D, Rendeiro A, Farlik M, Uhlén M, Wulff P, Bock C, Broberger C, Deisseroth K, Hökfelt T, Linnarsson S, Horvath TL, Harkany TNature Neuroscience (2016) Online 19 December. Article.

KI i media

2017-01-19 | 09:04
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Sverige leder vaccinprojekt mot Krim-Kongo blödarfeber
2017-01-19 | 02:52
SVT Nyheter
Mindre måltider ger längre liv
2017-01-19 | 02:26
CHINAdaily.com.cn
Tech industry applauds support to city's startups
2017-01-19 | 01:58
The Guardian Nigeria
Artificial spider silk breakthrough

Hjärnans utveckling hos för tidigt födda barn

Professor Ulrika Ådén forskar om barn som drabbas av hjärnskador i samband med födseln – antingen på grund av förlossningskomplikationer eller för att de fötts extremt tidigt – det vill säga mer än tre månader i förväg.

Registerforskning om understuderade hjärtinfarktpatienter

Professor Tomas Jernberg forskar om hur olika grupper av hjärtinfarktpatienter skiljer sig åt. Särskilt har han intresserat sig för hjärtpatienter med nedsatt njurfunktion – en grupp som har sämre prognos, och där forskningsunderlaget dessutom är extra bristfälligt.

Letar efter substanser som är effektiva mot cancerceller

Professor Sonia Lain letar efter molekyler som kan utvecklas till framtida cancerbehandlingar. Ur mer än 60 000 substanser har hon valt ut de mest lovande kandidaterna. Efter att de molekylära mekanismerna kartlagts går det också att se vilka andra sjukdomar som substanserna kan vara effektiva mot.

Enkelcellsanalys för att studera hur arvsmassan regleras

Professor Rickard Sandberg har utvecklat en metod för enkelcellsanalys som ger banbrytande molekylär insyn till cellers egenskaper och funktion. Metoden används över hela världen för att undersöka normala och sjuka vävnader. Själv använder han den för att besvara frågor om hur arvsmassan och cellidentiteter regleras.