Toppublikationer

Här listas aktuella publikationer i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där forskare vid Karolinska Institutet är huvudförfattare.

Transmission of Neurodegenerative Disorders Through Blood Transfusion: A Cohort Study
Edgren G, Hjalgrim H, Rostgaard K, Lambert P, Wikman A, Norda R, Titlestad K-E, Erikstrup C, Ullum H, Melbye M, Busch MP, Nyrén O, Annals of Internal Medicine (2016) Online 28 June. Original Research.

Life Expectancy of Patients With Chronic Myeloid Leukemia Approaches the Life Expectancy of the General Population
Bower HBjörkholm MDickman PWHöglund M, Lambert  PC, Andersson TMLJCO (2016) Online 20 June. Original Report.

Cardiovascular Events Associated with use of Tyrosine Kinase Inhibitors in Chronic Myeloid Leukemia. A Population-Based Cohort Study
Dahlén T, Edgren G, Lambe M, Höglund M, Björkholm M, Sandin F, Själander A, Richter J, Olsson-Strömberg U, Ohm L, Bäck M, Stenke LAnnals of Internal Medicine (2016) Online 14 Juni. Original Research.