Toppublikationer

Här listas aktuella publikationer i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där forskare vid Karolinska Institutet är huvudförfattare.

CD49a expression defines tissue-resident CD8+ T cells poised for cytotoxic function in human skin
Cheuk S, Schlums H, Sérézal IG, Martini E, Chiang SC, Marquardt N, Gibbs A, Detlofsson E, Introini A, Forkel M, Höög C, Tjernlund A, Michaëlsson J, Folkersen L, Mjösberg J, Blomqvist L, Ehrström M, Ståhle M, Bryceson YT, Eidsmo L, Immunity (2017) Online 14 February 2017. Article.

Optimal fractionation of preoperative radiotherapy and timing to surgery for rectal cancer (Stockholm III): a multicentre, randomised, non-blinded, phase 3, non-inferiority trial
Erlandsson J, Holm T, Pettersson D, Berglund Å, Cedermark B, Radu C, Johansson H, Machado M, Hjern F, Hallböök O, Syk I, Glimelius B, Martling A, The Lancet Oncology (2017) Online 9 February. Article.

Reducing VEGF-B Signaling Ameliorates Renal Lipotoxicity and Protects against Diabetic Kidney Disease
Falkevall A, Mehlem A, Palmobo I, Heller Sahlgren B, Ebarasi L, He L, Ytterberg J, Olausson H, Axelsson J, Sundelin B, Patrakka J, Scoteny P, Nash A, Eriksson U, Cell Metabolism (2017) Online 9 February. Article.

Förbättrad anestesivård för barn

Per-Arne Lönnqvists forskning syftar till att förbättra anestesivården för barn. 

Kartlägger patienter för att förstå mekanismer bakom njursjukdom

Annika Östman Wernerson forskar om molekylära mekanismer bakom olika njursjukdomar.