Institutionsledning vid NVS

This page in English

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) leds av prefekt Maria Eriksdotter. Vid institutionen finns även en ledningsgrupp, bestående av prefekten, tre stf/bitr prefekter, administrativ chef, ekonomicontroller, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig samt administratör vid prefektkansliet.

Ledningsgruppen träffas varannan måndag, jämna veckor, mellan kl. 8.00-10.00. 

Kontakta institutionsledningen

Prefekten får varje dag mycket e-post. För att öka tillgängligheten har institutionsledningen en egen e-postadress: prefekt@nvs.ki.se. Hit kan ni skicka era frågor, akuta prefektärenden, behov av underskrifter, mötesbokning etc. Institutionsledningen och prefektens administratör kommer att läsa denna e-post dagligen. Besöksadress: Ledningsadministration, Alfred Nobels Allé 23, flygel D3, campus Huddinge (Flemingsberg).

NVS:s organisationsplan.

Kontakta institutionsledningen under sommaren 2016

En lista över vem som är ansvarig prefekt eller ställföreträdande/biträdande prefekt, administrativ chef (AC)/tillförordnad AC respektive prefektadministratör/tillförordnad prefektadministratör under vecka 25 till 36 hittar du via denna länk.

Ledningsgruppens medlemmar

Prefekt

Professor

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se

Ställföreträdande/biträdande prefekter

Universitetslektor

Angel Cedazo Minguez

Telefon: 08-585 837 51
Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: Angel.Cedazo-Minguez@ki.se

Professor

Ann Langius-Eklöf

Telefon: 08-524 835 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: ann.langius-eklof@ki.se

Professor

Kristina Johnell

Telefon: 08-690 58 67
Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: Kristina.Johnell@ki.se

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Professor

Lena Nilsson-Wikmar

Telefon: 08-524 888 48
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Lena.Nilsson-Wikmar@ki.se

Forskarutbildningsansvarig (FUA)

Universitetslektor

Maria Ankarcrona

Telefon: 08-585 836 17
Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: Maria.Ankarcrona@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Telefon: 08-524 868 18
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se

Ekonomicontroller

Ekonomicontroller

Caroline Kåhre

Telefon: 08-524 868 36
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: caroline.kahre@ki.se

Administratör prefektkansliet

Administratör

Asnate Maddalo

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: asnate.maddalo@ki.se

Post- och leveransadress

Postadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen
Fack 23400
141 83 Huddinge

Besöks- och leveransadress

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionsledningen, D3 (plan 3, flygel D)
Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
141 52 Huddinge (Flemingsberg)

Faxnummer: 08-524 868 09

Ledning