Administration vid LIME

This page in English

Centrala stödfunktioner

Ekonomi: ekonomi@lime.ki.se

Konsult

Anna Larsen Thomén

Telefon: 08-524 837 14
E-post: anna.larsen.thomen@ki.se

Ekonomiadministratör

Pia Persson

Telefon: 08-524 823 87
Enhet: LIME Ekonomi
E-post: Pia.Persson@ki.se

Redovisningsansvarig

Tetiana Viekhova

Telefon: 08-524 837 85
Enhet: LIME Ekonomi
E-post: tetiana.viekhova@ki.se

HR: hr@lime.ki.se

Personaladministratör

Eva Ohlsson

Telefon: 08-524 871 25
Enhet: LIME administration
E-post: Eva.Ohlsson@ki.se

Personalhandläggare

Therese Wahlström

Telefon: 08-524 836 84
Enhet: LIME administration
E-post: Therese.Wahlstrom@ki.se

IT: helpdesk@lime.ki.se

IT-samordnare

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63
Enhet: LIME administration
E-post: ludvig.andersson@ki.se

IT-tekniker

Erik Attoff

Telefon: 08-524 822 75
Enhet: LIME administration
E-post: erik.attoff@ki.se

Arkiv och registratur: registrator@lime.ki.se

Kommunikation: info@lime.ki.se

För webbpublicering vänd dig i första hand till din lokala webbredaktör.

Prefektstöd

Prefektsekreterare

Mette Gladden

Telefon: 08-524 837 69
Enhet: LIME administration
E-post: mette.gladden@ki.se

Studievägledning

Studievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
Enhet: LIME administration
E-post: Shona.Mclean@ki.se

Forskarutbildning

Handläggare

Ingrid Smedberg

Telefon: 08-524 837 89
Enhet: LIME administration
E-post: ingrid.smedberg@ki.se

Utbildningsadministration

Enheten för medicinsk pedagogik

Utbildningshandläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

Enheten för medicinsk statistik

Utbildningsadministratör

Margareta Krook-Brandt

Enhet: Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
E-post: Margareta.Krook-Brandt@ki.se

Utbildningsadministratör

Elisabeth Löfgren

Telefon: 08-524 871 18
Enhet: Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
E-post: elisabeth.lofgren@ki.se

Centrum för hälsoinformatik

Utbildningsadministratör

Maria Appelgren

Telefon: 08-524 836 98
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: maria.appelgren@ki.se

Medical Management centrum

Utbildningsadministratör

Maria Appelgren

Telefon: 08-524 836 98
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: maria.appelgren@ki.se

Enheten för bioentreprenörskap

Utbildningsadministratör

Liisa Olsson

Telefon: 08-524 872 37
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: liisa.olsson@ki.se

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Administratör

Annelie Jonsson

Telefon: 08-524 837 77
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: annelie.jonsson@ki.se

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Informatör

Anna Johansson

Telefon: 08-524 870 26
E-post: anna.johansson.4@ki.se

Länkar

Administration