Kursutbud vid KIND

Ta chansen att utvecklas i ditt yrke! KIND ger kortare och längre utbildningar, vissa med möjlighet till högskolepoäng, för vårdpersonal, skolpersonal, forskare och andra som är intresserade av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Aktuella kurser

Datum

 

Kurs

Omfattning

Sista anmälningsdag

2017

       
24-26 april   ADOS-2 Grundkurs 2,5 dagar Fullbokad
8-9 maj   ADI-R Grundkurs 2 dagar 18 april
29-31 maj   ADOS-2 Grundkurs 2,5 dagar Fullbokad
1 september   ADOS-2 Booster modul 3 och 4 1 dag 1 augusti
18-20 september   ADOS-2 Grundkurs 2,5 dagar 5 september
2 oktober   ADOS-2 Booster modul 1 och 2 1 dag 14 augusti
2-3 oktober   ADOS-2 Knattemodulen och Booster modul 1 och 2 2 dagar 14 augusti
16-17 oktober   ADI-R Grundkurs 2 dagar 24 september
30 - 31 oktober   NPF-skoldagarna 2 dagar 29 september
6-8 november   ADOS-2 Grundkurs 2,5 dagar 24 oktober
10 november   PEGASUS gruppledarutbildning 1 dag 31 oktober

Skräddarsydd utbildning 

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ger kurser för personal inom vård, skola och omsorg i hela Sverige. Skräddarsydda kurser beställs av arbetsgivaren för anställda i den egna verksamheten och utformas för att helt passa organisationens behov av både innehåll och form. Kurserna kan omfatta enstaka föreläsningar/seminarier såväl som längre kurser och kan ge högskolepoäng eller intyg. KINDs utbildningar grundas på den senaste vetenskapliga kunskapen och utvecklas kontinuerligt. Utbildningen kan ske på KIND, hos uppdragsgivaren eller i annan extern kurslokal. Kontakta oss med din idé om du vill ha förslag på upplägg och kostnad. Vissa kurser återkommer regelbundet och har öppen anmälan, se aktuella kurser ovan.

För vårdpersonal 

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för alla yrkesgrupper i vården som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan också anmäla dig till våra aktuella kurser ovan med öppen anmälan. Exempel på kurser för kliniker kring utredning, diagnosticering och behandling av autism och ADHD hittar du nedan. Se även vår sida om skattningsinstrument. 

ADOS-2 Grundkurs

ADOS-2 är ett halvstrukturerat, standardiserat instrument för direktobservation av kommunikation, socialt samspel och lek eller fantasifull användning av olika material. Det är särskilt utvecklat för att bedöma personer med misstänkt autismspektrumtillstånd (AST) och är en viktig men inte tillräcklig del i en diagnostisk utredning. Det är en 2 ½-dagars grundkurs som ger en kort bakgrund till ADOS-2:s psykometri och en genomgång i praktisk användning av modul 1 till 4. Kursen består av föreläsningar, videofilmer, praktiska demonstrationer av administrering och kodning samt diskussioner. För att vara behörig till kursen behöver du ha erfarenhet av bland annat kliniskt utredningsarbete avseende individer med AST och andra utvecklingsrelaterade tillstånd. 

ADOS-2 Knattemodulen

ADOS-2 är ett halvstrukturerat, standardiserat instrument för bedömning av kommunikation, socialt samspel och lek eller fantasifull användning av olika material. Det är särskilt utvecklat för att bedöma personer med misstänkt Autismspektrumtillstånd (AST) och är en viktig men inte tillräcklig del i en diagnostisk utredning. Den nya Knattemodulen (Toddler Module), avsedd för barn i åldrarna 12 till 30-36 månader som ännu inte pratar i meningar, är ett tillskott bland ADOS-2 modulerna.

ADOS-2 Update

Den nya reviderade utgåvan av ADOS, ADOS-2, är funktionellt likvärdig med den tidigare ADOS-utgåvan och därför krävs ingen egentlig, ny formell utbildning i ADOS-2 för den som redan har lärt sig ADOS. Däremot innehåller ADOS-2 ett flertal nyheter som alla behöver sätta sig in i. Bland annat har nya algoritmer och en ny sorts poäng, ADOS-2 jämförelsepoäng, skapats, Knattemodulen har tillkommit och alla protokollen har reviderats och nyöversatts. 

ADOS-2 Booster

ADOS kan ge värdefull information om barns, ungdomars och vuxnas sociala kommunikation och beteendemässiga fungerande. ADOS-informationens kvalitet är dock avhängig bedömarens erfarenhet. Därför är möjligheter att få jämföra sina bedömningar med andra en viktig del i att förbättra sin kompetens. KIND erbjuder därför återkommande booster-dagar i ADOS. 

ADI-R Grundkurs

En endagars grundkurs som ger en bakgrund till ADI-R:s psykometri och en genomgång i praktisk användning av intervjun. Kursen består av föreläsningar, videofilmer, praktiska demonstrationer av administrering och kodning samt diskussioner. ADI-R är en halvstrukturerad, standardiserad diagnostisk intervju som ger en detaljerad kartläggning av social kommunikation och begränsade och repetitiva beteenden. Den är särskilt utvecklad för att bedöma personer i olika åldrar med misstänkt AST. Intervjun sammanfattas i en diagnostisk algoritm som ger ett välunderbyggt stöd vid diagnostik enligt DSM/ICD.    

NPF-dagarna 

KIND anordnar NPF-dagarna på Karolinska Institutet i Solna. Under 5 dagar har du möjlighet att ta del av det senaste inom klinisk diagnostik och klinisk behandlingsforskning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Så här säger en tidigare deltagare på NPF-dagarna:

Jag skulle absolut rekommendera NPF-dagarna. Det är givande att få ta del av forskares studier och slutsatser.

Fokus på autism

Konferensen Fokus på autism ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls senast i april 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Fokus på autism riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade. 

För skolpersonal

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för skolpersonal som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan också anmäla dig till vår konferens som särskilt riktar sig till skolpersonal, NPF-skoldagarna. Vi arbetar också med en rad projekt kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan.

NPF-skoldagarna 

På NPF-skoldagarna får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Målet med NPF-skoldagana är att du ska få ökade kunskaper om olika sätt att bemöta elever med NFP samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete.

För forskare

På våra konferenser, seminarier och kurser får du som forskare ta del av den senaste forskningen inom området NPF. Se aktuella kurser ovan. 

Fokus på autism

Konferensen Fokus på autism ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls senast i april 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet. Fokus på autism riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade. 

NPF-skoldagarna 

På NPF-skoldagarna får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Målet med NPF-skoldagana är att du ska få ökade kunskaper om olika sätt att bemöta elever med NFP samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete.

KIND-seminarier

KIND-seminarierna hålls en gång per månad och riktar sig till intresserade forskare och kliniker. Ingen anmälan krävs. Du hittar mer information om seminarierna i vår kalender. Plats: Gävlegatan 22B, plan 8, Stockholm.

NPF-dagarna 

KIND anordnar NPF-dagarna på Karolinska Institutet i Solna. Under 5 dagar har du möjlighet att ta del av det senaste inom klinisk diagnostik och klinisk behandlingsforskning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Så här säger en tidigare deltagare på NPF-dagarna:

Jag skulle absolut rekommendera NPF-dagarna. Det är givande att få ta del av forskares studier och slutsatser.

Patienter och anhöriga

KIND erbjuder främst kompetensutveckling för yrkesverksamma i vård, omsorg och i skolan. Men till flera av våra konferenser går det bra att anmäla sig för alla som är intresserade av ämnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel Fokus på autism, som hålls vartannat år. För att som patient eller anhörig lära sig mer genom kurser och arrangemang, läs mer på Forum Funktionshinder. Den som önskar delta i KINDs forskning som patient eller anhörig kan läsa mer här. 

Fokus på autism

Konferensen Fokus på autism ges vartannat år och är en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls senast i april 2016 i Aula Magna på Stockholms universitet.Fokus på autism riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade. 

Om våra kurser

Våra kurser ges i samarbete med Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Vissa av KINDs kurser ger högskolepoäng och är ackrediterade som kurs i psykologförbundets specialistordning för specialistpsykologer. Kontakta oss om du vill ha förslag på kursupplägg och kostnadsförslag för en skräddarsydd kurs för er verksamhets behov. 
Våra kursledare är erfarna kliniker och forskare på KIND och/eller andra experter inom det specifika området utbildningen gäller. Våra kurser hålls i de flesta fall i våra lokaler på Gävlegatan 22B, plan 8, i Stockholm. Läs mer om vad tidigare deltagare i skräddarsydd uppdragsutbildning vid KI sagt om utbildningen här.  

Kontakta kurssamordnare

Har du frågor om våra kurser eller om skräddarsydd utbildning om NPF? Kontakta kurssamordare Lisa Wilsson. 

Administratör, kurssamordnare

Lisa Wilsson

Telefon: 08 - 514 527 05
Mobil: 0737 - 12 15 96
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Adress: CAP Research Center
KIND
Gävlegatan 22, Entré B,
113 30 Stockholm
Besöksadress: CAP Research Center, Gävlegatan 22B, Entré B, plan 8.

Länkar

Kalender

Datum Event
16 Maj 2017 - 16:00 KIND-seminarium: ADHD in old age
NeuropsykiatriPsykiatriPsykisk ohälsa