Agneta Wittlock

Agneta Wittlock

Administratör
E-postadress: agneta.wittlock@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 7, 17165 Solna
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Öron näs o halssjukd, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Besöks- och postadress:
    Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar, B61
    Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
    141 86 Stockholm

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI