Skip to main content

Tack till alla som stöttar KI’s forskning om covid-19

Aldrig förr har omställningen av forskningen på KI skett så snabbt som den gör idag. Vi startar dagligen projekt som syftar till att hitta effektiva behandlingsmetoder, skapa säkra vaccin eller helt enkelt lära oss mer om hur viruset fungerar. Utan engagemang från privatpersoner, företag och stiftelser hade många av dessa projekt inte redan varit igång, eller kunnat startas alls.

Björn och Cecilia Rosengren stöttar forskning om behandling av covid19. Foto: Affärsvärlden

Karolinska Institutets ledning vill uttrycka sitt varmaste tack till de privatpersoner, företag och stiftelser som så snabbt engagerat sig och gjort det möjligt för många forskargrupper att ställa om sin forskning och helhjärtat fokusera på det nya coronaviruset.

Tack vare generösa donationer har vi bland annat kunnat starta en klinisk studie med antikroppsbehandling till svårt sjuka  patienter och ett annat som undersöker varför immunförsvaret löper amok hos annars helt friska och relativt unga patienter. Båda dessa projekt kommer att kunna presentera de allra första resultaten inom veckor.

 

Flera donationer eller andra typer av engagemang har även varit mycket viktiga för att kunna säkra upp tillgång till material och annat av stor väsentlighet för vården och eller för forskningen.

Peter Hofvenstam, VD Nordstiernan
Peter Hofvenstam, VD Nordstiernan Foto: Nordstjernan

KI har till exempel fått en generös donation på 9,4 miljoner kronor från Nordstjernan AB. Donationen går till att bygga upp en biobank för studier både nu och i framtiden. Den kommer vara viktig resurs för många olika forskargrupper engagerade i kampen mot covid-19

Eftersom coronaviruset är så pass nyupptäckt är kunskapen om hur det fungerar mycket knapphändig. Ett viktigt område där ny kunskap snabbt behöver tas fram är hur SARS-CoV-2 orsakar infektionen covid-19. Vi behöver förstå hur kroppen reagerar vid infektionen för att kunna förutsäga vilka patienter som löper högst risk att försämras och få ökad kunskap om immunitet efter tillfrisknande. Med donationen från Nordstiernan så kan vi snabbt starta insamlingen av biobanksmaterial och komma igång med forskningsprojekt.

Andra företag som också bidragit mycket generöst nyligen är t.ex. EQT och Tetra Laval.

European Investment Bank Institute. Foto: EIB

Mer än 60% av KI:s forskningsfinansiering kommer i form av anslag från finansiärer som Vetenskapsrådet och Vinnova, insamlingsorganisationer som Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden eller från EU. Anslag söks för specifika projekt, vilket betyder att vi inte får använda redan märkta pengar till annan forskning än vad som angetts i ansökan. Därför är ”omärkta” pengar, som donationen från EIB så viktig – det gör det möjligt för oss att snabbt komma igång med forskning inriktat på det nya coronaviruset och covid-19.

KI har även kontaktats av många människor som startat privata initiativ och insamlingar och som vill skänka resultatet till vår forskning. Vi kan inte lista alla, men vi vill rikta ett stort tack till bland annat en ung slime-försäljerska och till eventföretaget som visade KI’s swish-nummer under sitt webbinar, för att bara nämna några.  

Development Office