Yasmina Molero

Yasmina Molero

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är forskare vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (Centrum för Psykiatriforskning) och är även affilierad till Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet.

  Jag tog min masterexamen i kriminologi (inklusive studier i psykologi, sociologi och juridik) vid Stockholms universitet och min doktorsexamen vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Efter min doktorsexamen gjorde jag postdoks vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik samt vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, båda vid Karolinska Institutet. Efter detta genomförde jag en tvåårig postdok vid Dpt. of Psychiatry, University of Oxford. Därefter återvände jag till Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Jag hade samtidigt en roll som gästforskare vid University of Oxford under två år.

  Min forskning finansieras av ALF Medicin, Karolinska Institutets Funds och Systembolagets Alkoholforskningsråd.

  För närvarande handleder jag: Anders Nilsson (postdoktor, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för Psykiatriforskning, KI)
  Andrea Klang (doktorand, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Förvärvad Hjärnskada, Uppsala Universitet), bihandledare

Forskningsbeskrivning

 • Jag forskar i psykiatrisk epidemiologi med inriktning mot farmakoepidemiologi. Jag studerar fördelar och risker med farmakologisk behandling och analyserar främst psykiatriska och beteendeutfall såsom depression, ångest, självmord, överdoser, olyckor och våld. Jag studerar även farmakologiska behandlingsstrategier för substansmissbruk. På senare tid har jag även undersökt sambandet mellan traumatiska hjärnskador och psykisk ohälsa samt farmakologisk behandling av patienter med traumatisk hjärnskada.

  Min forskning är epidemiologisk och registerbaserad, vilket innebär att jag analyserar observationsdata från svenska nationella register, svenska tvillingregistret och kohortstudier (t.ex. The Consequences of Antisocial Behaviour in Adolescence
 • CASBA).

  Jag är också involverad i andra epidemiologiska forskningsprojekt som rör psykisk hälsa och beteende, bl.a. projekt om substansmissbruk, spelmissbruk, gejming och psykisk ohälsa, kriminalitet, våld i nära relation och riskbedömningsverktyg för återfall i brott och självmord.

  Mina huvudsakliga samarbeten utanför min forskargrupp är med Prof. Seena Fazel (Dpt. of Psychiatry, University of Oxford), Dr. Elham Rostami (Neuro, KI), Prof. Ellenor Mittendorfer-Rutz (Försäkringsmedicin, CNS, KI) och Prof. David J. Sharp (Brain Sciences, Imperial College London).

Undervisning

 • Lärarassistent i Epidemiologi I, Introduktion till Epidemiologi, Doktorandprogram, Karolinska Institutet.
  Kursansvarig och föreläsare i Epidemiologi (VetU), Termin 3 och 4, Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.
  Lärarassistent i Epidemiologi (VetU), Läkarprogrammet, Termin 1, Karolinska Institutet.
  Kursansvarig och föreläsare i Kvantitativ forskningsmetod, Institutionen för Socialt Arbete, Stockholms universitet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2024
 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI