Xinsong Chen

Xinsong Chen

Forskningsspecialist | Postdoktor | Doktorand
E-postadress: xinsong.chen@ki.se
Besöksadress: CCK R8:04, 17176 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Hartman, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Investigating intratumoral heterogeneity to improve treatment outcome
  Cancerfonden
  1 January 2024 - 31 December 2026
 • Precision pathology - prediction of patient specific drug response
  Region Stockholm (Hälsa, Medicin och Teknik)
  1 January 2022 - 31 December 2024
 • Behandlingsprediktion och heterogenitetsstudier på bröstcancer med ex vivo modeller
  Karolinska Institutet Foundations
  20 October 2020 - 20 October 2022

Anställningar

 • Forskningsspecialist, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2022-
 • Postdoktor, Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, 2018-2022
 • Research Engineer, Clinical Pathology and Cancer Diagnostics, Södersjukhuset, 2016-2018
 • Doktorand, Cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2013-2016
 • Klinisk tjänst, ME Patologi & Cancerdiagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2015

Sakkunniggranskning för vetenskaplig tidskrift

 • npj Precision Oncology, Anonymous peer review

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI