Viktor Månsson

Viktor Månsson

Anknuten till Forskning
E-postadress: viktor.mansson@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Jayaram/Hammarberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • leg. psykolog
  Med Dr.
  M.Sc. Psychology
  PhD

Forskningsbeskrivning

 • Legitimerad psykolog och Med dr, Division Psykiatri, Region Dalarna och
  Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  *Om forskningen*
  Spelberoende (Hasardspelsyndrom enligt DSM 5) är klassat som ett
  beroendesyndrom och drabbar cirka 0, 5% av den vuxna befolkningen årligen.
  Ett fåtal av dessa söker hjälp och behandling inom hälso-sjukvården. I
  min avhandling undersökte jag symtom och skadeverkningar hos personer med
  spelberoende samt hur psykologisk behandling kan förbättras både vad
  gäller dess innehåll, genom att inkludera strategier för
  emotionsreglering, samt hur behandlare av personer med spelproblem kan öka
  sin trygghet i yrkesutövandet.
  Jag disputerade i April 2023 med avhandlingen: “Healthcare when the bets
  are off: symptoms, trajectories and treatment of individuals with gambling
  disorder”.
  *Engelska*
  Gambling Disorder is listed among the addictive disorders and affects about
  0, 5% of the adult population in Sweden annually. A few of those seek
  treatment within healthcare. My thesis investigated symptoms and harms among
  individuals with gambling disorder, how treatment could be improved by adding
  emotion regulation strategies, and how counselors delivering treatment for
  problem gambling could improve their role security.
  *Forskargrupp*
  K8.CPF.Jayaram/Hammarberg
  https://medarbetare.ki.se/orgid/520821053 [1]
  *Publikationer Viktor Månsson *
  *Avhandling *
  Healthcare when the bets are off: symptoms, trajectories and treatment of
  individuals with gambling disorder
  *https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48508* [2]
  *2023*
  Månsson, V., Pettersson, E., Mittendorfer-Rutz, E., Guterstam, J., Berman,
  A.H., Jayaram Lindström, N., Molero, Y. The risk and development of work
  disability among individuals with gambling disorder: a longitudinal
  case-cohort study in Sweden. (Manuscript submitted)
  Molander, O., Månsson, V., Berman, A. H., Grant, J. E., &
 • Wennberg, P.
  (2023). Assessing Gambling Disorder Using Semistructured Interviews or
  Self-Report? Evaluation of the Structured Clinical Interview for Gambling
  Disorder Among Swedish Gamblers. Assessment, 10731911221147038.
  https://doi.org/10.1177/1073191122114703 [3]
  *2022*
  Månsson, V., Samuelsson, E., Berman, A. H., &
 • Nilsson, A. (2022). Treatment
  for problem gambling and counselors’ perception of their clinical
  competence: a national web survey in Sweden. Addiction science &
 • clinical
  practice, 17(1), 1-11.
  https://doi.org/10.1186/s13722-022-00347-w [4]
  Månsson, V., Molander, O., Carlbring, P., Rosendahl, I., &
 • Berman, A. H.
  (2022). Emotion regulation-enhanced group treatment for gambling disorder: a
  non-randomized pilot trial. /BMC psychiatry/, /22/(1), 1-13.
  https://doi.org/10.1186/s12888-021-03630-3
  Månsson, V., Andrade, J., Jayaram-Lindström, N., &
 • Berman, A. H. (2022).
  “I see myself”: Craving imagery among individuals with addictive
  disorders. /Journal of Addictive Diseases/, 1-14.
  https://doi.org/10.1080/10550887.2022.2058299 [5]
  *2021*
  Månsson, V., Wall, H., Berman, A. H., Jayaram-Lindström, N., &
 • Rosendahl,
  I. (2021). A Longitudinal Study of Gambling Behaviors During the COVID-19
  Pandemic in Sweden. /Frontiers in psychology/, /12/.
  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.708037 [6]
  Molander, O., Volberg, R., Månsson, V., Sundqvist, K., Wennberg, P., &

 • Berman, A. H. (2021). Development of the Gambling Disorder Identification
  Test: Results from an international Delphi and consensus process.
  International Journal of Methods in Psychiatric Research, 30(2), e1865.
  https://doi.org/10.1002/mpr.1865 [7]
  *2019*
  Molander, O., Volberg, R., Sundqvist, K., Wennberg, P., Månsson, V., &

 • Berman, A. H. (2019). Development of the gambling disorder identification
  test (G-DIT): protocol for a Delphi method study. /JMIR research protocols/,
  /8/(1), e12006.
  doi: 10.2196/12006 [8]
  *2018*
  Månsson, V., Molander, O., Jayaram-Lindstrom, N., Andrade, J., &
 • Berman, A.
  H. (2018). Craving to Gamble and Craving for Alcohol: A protocol for a
  comparative phenomenological Study. /Journal of Behavioral Addictions/,
  /7/(1).
  *Böcker och kapitel*
  *2023*
  Kapitel: Problemspelande, hasardspelsyndrom och behandlingsutfall:
  Identifiera, diagnosticera och mäta. AH Berman, O Molander, V Månsson. I
  Boken: /Spelberoende/ av Hansson m.fl. 2023. Studentlitteratur. Lund.
  *2022*
  Månsson, V. &
 • Nilsson, A. (2022). /Behandla spelproblem med KBT: Teori och
  praktik/. Studentlitteratur. Lund.
  *2018*
  Kapitel: ”Samsjuklighet vid Hasardspelssyndrom” i: Ortiz, L. (2018). Till
  spelfriheten! Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende. Manual för
  behandling individuellt eller i grupp. Stockholm: LLOA Förlag.
  [1] https://medarbetare.ki.se/orgid/520821053
  [2] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48508
  [3] https://doi.org/10.1177/10731911221147038
  [4] https://doi.org/10.1186/s13722-022-00347-w
  [5] https://doi.org/10.1080/10550887.2022.2058299
  [6] https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.708037
  [7] https://doi.org/10.1002/mpr.1865
  [8] https://doi.org/10.2196/12006

Undervisning

 • Föreläst på Centrum för psykiatriforsknings utbildning för
  spelberoberoendebehandlare samt nätverksträffar för
  spelberoendebehandlare.
  Flertalet föreläsningsuppdrag för landsting och regioner om spelproblem
  och spelberoende.
  Föreläsning om spelberoendets psykologi i webutbildning om spelproblem:
  https://360.articulate.com/review/content/05b9388a-af87-48f5-992b-ec864227577c/review
  [1]
  [1] https://360.articulate.com/review/content/05b9388a-af87-48f5-992b-ec864227577c/review

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI