Veronica Balkefors

Veronica Balkefors

Adjunkt
Telefon: +46852483854
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 10, plan 6, 14152
Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som adjunkt på enheten för Undervisning och lärande (UoL),
  pedagogik i VIL. Undervisning och lärande (UoL) är Karolinska Institutets
  medicinpedagogiska enhet som har som uppdrag att stimulera verksamheternas
  lärare/handledare att få en ökad pedagogisk kompetens. Som kursledare för
  kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd
  utbildning (HPK) ser jag att jag tillsammans med lärarlaget har stora
  möjligheter till det. Mina stora intresseområden är verksamhetsförlagt
  lärande (VIL) och interprofessionellt lärande (IPL). Jag har lång
  erfarenhet som tidigare VIL-samordnare på fysioterapeutprogrammet,
  avdelningen för fysioterapi, och är även IPL-promotor och kursansvarig i
  kursen Tema hälso- och sjukvård interprofessionell verksamhetsförlagd
  utbildning.
  2022 Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession
  2015 Medicine licentiatexamen, Karolinska Institutet
  2013 Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd
  utbildning
  2002 Medicine magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet
  2002 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Undervisning och lärande, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Licentiatexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2002
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI