Sven Almer

Sven Almer

Anknuten till Forskning
E-postadress: sven.almer@ki.se
Besöksadress: Eugeniavägen 11 B4:09, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Reuma Hedin C, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Överläkare i gastroenterologi och hepatologi, adjungerad professor vid
  universitetet i Linköping och KI. Forskning inom inflammatorisk tarmsjukdom
  och leversjukdomar.
  .... Utbildning och meritering
  Läkarexamen, Karolinska Institutet 1980. Läkarlegitimation 1983.
  Specialistkompetens i internmedicin 1990-05-08.
  Specialistkompetens i medicinsk gastroenterologi och hepatologi 1991-06-14.
  *Klinisk amanuens**: *Institutionen för internmedicin, Hälsouniversitetet,
  Linköping, 1990-02--1992-12, samt fem månader i perioder, 1993--1995.
  *Disputation:* Linköpings universitet 1995-10-06
 • 'Ulcerative colitis.
  Imaging of inflammation'.
  *Post-doktoralt år: *Research fellow* *INSERM samt Service
  d’Hepato-Gastroentérologie, Hôpital Saint-Louis, Paris, 1996-1997.
  *Docent: *Linköpings universitet/Hälsouniversitetet 1999-01-26.
  *Professor: *Adjungerad professor, Linköping 2012-2014
 • Karolinska
  Institutet, 2013-.

Forskningsbeskrivning

 • I avhandlingsarbetet 1995 värderades två diagnostiska metoder
  (leukocytskintigrafi, luftkolonröntgen) för att avbilda inflammation och
  svårighetsgrad av ulcerös kolit. Parallellt intoducerade jag mätning av
  livskvalitet (HRQoL) vid inflammatorisk tarm-sjukdom (IBD) i Sverige, ett
  område som vidareutvecklats och nu ingår i rutinsjukvård och
  behandlingsforskning samt i det nationella kvalitetsregistret (Swibreg).
  *Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom. *Fortsatta studier av
  IBD har fokuserat på läkemedelsbehandling, fr.a. tiopuriner, i samarbete
  med flera sjukhus och kliniskt farmakologiska enheter. Klinisk nytta av
  tiopurinbehandling, liksom detaljerade undersökningar av
  läkemedelsmetabolism, farmakogenetik och reglering på cellnivå har
  genomförts. Aktiv partner i flertal nationella kohortstudier av patienter
  med biologiska läkemedel. Inklusion av en stor grupp patienter med
  nydebuterad IBD till de epidemio-logiska studierna inom
  EpiCom/ECCO-konsortiet avseeende naturalförlopp, läkemedels-behandling,
  långtidsprognos, hälsoekonomi m.m. Behandlingsstudier av patienter med
  avvikande tiopurinmetabolism pågår liksom kartläggning på gennivå av
  enzymvarianter hos patienter som tålt respektive fått biverkningar av
  behandlingen.
  *Genetiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom. *Vi rekryterade en stor
  grupp av IBD-familjer till studierna i den europeiska DNA-banken vid CEPH i
  Paris, där man var först med att kartlägga NOD2 (CARD15) vid Crohns
  sjukdom. Inom detta samarbete har sedan IBD-patienter undersökts för
  genetiska varianter av betydelse för tarmbarriärens integritet. I andra
  projekt har genetiska förändringar vid mikroskopisk kolit samt riskfaktorer
  för uppkomst av graft-versus-host disease efter stamcells-transplantation
  kartlagts.
  *Klinik och biokemi vid levernära tromboser (Budd-Chiaris syndrom,
  portavenstrombos). *I ett nationellt projekt har förekomst,
  bakgrundsfaktorer och prognos av dessa trombostillstånd studerats, liksom
  markörer för ärftlig eller förvärvad trombofili, myeloproliferativa
  sjukdomar och fibrinolys. Cirrospatienter utan portavenstrombos följs för
  närvarande för att kartlägga riskfaktorer och frekvens för denna
  komplikation.
  *Pågående forskning och samarbeten*
  Uppföljning och värdering av *läkemedelsbehandling av IBD samt autoimmun
  hepatit* (tiopuriner, biologiska läkemedel) inklusive therapeutic drug
  monitoring (TDM) i såväl lokala som nationella samarbeten..
  *Immunologiska förändringar vid IBD* såväl systemiskt som lokalt i tarm
  och munhåla.
  *Genetiska markörer* och expressionsanalyser vid IBD.
  *Antal publikationer*: PubMed 169
 • Publikationsförteckning KI 197.
  *Bibliometriska indikatorer* (KI 1995-2021): C total citations 9670
 • Sum JIF
  911
 • Average JIF 6.9
 • Average Cf 2
 • P5% 11. H-index 48.
  *Forskarstuderande*: Huvudhandledare 4 doktorander
 • bihandledare 7
  doktorander
 • flertal examensarbeten.
  *Aktuella samarbeten*: CIM och Odontologiska fakulteten, KI

 • Laboratoriemedicin, Ryhovs sjukhus, Jönköping
 • Klinisk farmakologi,
  Linköpings universitet
 • Gastroenterologi, Lunds universitet
 • flera
  Stockholmssjukhus
 • SOIBD (Swedish Organization for the Study of Inflammatory
  Bowel Disease) samt Swibreg.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI