Sofia Louca Jounger

Sofia Louca Jounger

Adjunkt/Övertandläkare
E-postadress: sofia.louca@ki.se
Telefon: +46852488229
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral rehabilitering, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är utbildad tandläkare på Karolinska Institutet och examinerades 2009.
  Sedan dess har jag arbetat som tandläkare i Stockholm, i London samt på
  specialistkliniken inom bettfysiologi på Folktandvården Eastmaninstitutet
  AB. År 2018 erhöll jag specialistkompetens i bettfysiologi.
  I dagsläget är jag engagerad inom området för bettfysiologi kliniskt på
  specialistkliniken vid universitetstandvården, inom ramen för forskning och
  genom undervisning och handledning av tandläkarstudenter.
  Jag har också doktorerat inom ämnet orofacial smärta och käkfunktion på
  Karolinska Institutet, Huddinge år 2017.
  Titeln på avhandlingen: ”Biomarkers in chronic and experimental human
  muscle pain”.
  https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45696.
  Detta har gett mig en bred grund att stå på, både genom att forska vidare
  inom ämnet, i den kliniska vardagen men också genom att undervisa och
  handleda tandläkarstudenter. Att forska inom området för bettfysiologi är
  mycket givande och berikande vilket bidragit till ökad kunskap och personlig
  kompetensutveckling. Målsättningen med min forskning är ge en ökad
  kunskap om mekanismerna och orsakerna kring långvarig muskelsmärta bl.a.
  genom att undersöka olika genvarianter och dess roll och påverkan på
  smärtregleringen. Jag har även en pedagogisk forskningsinriktning där vi
  undersöker hur lärandet tar form i undervisningen på tandläkarprogrammet.
  Det vi särskilt fokuserar på är skriftbruket inom akademin och omvårdnad
  med syftet att förbättra det akademiska och professionella skriftbruket.
  2004-2009 Tandläkarexamen, /Karolinska Institutet/
  2011-2017 Medicine doktorsexamen, /Karolinska
  Institutet/ / /
  2014-2018 Specialist i bettfysiologi, /Karolinska
  Institutet/ / /

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt/Övertandläkare, Odontologi, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2017
 • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI