Md. Shahidul Islam

Md. Shahidul Islam

Forskare | Docent
E-postadress: shahidul.islam@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 15, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Forskargrupp övriga, 118 83 Stockholm

Om mig

  • * *Docent*, institutionen för klinisk forskning och utbildning, södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm * *Överläkare*, internmedicin, akademiska sjukhuset, Uppsala * *Redaktör: "/Calcium Signaling" /*http://calciumsignaling.islets.se/#home [1]. * /*Redaktör: "Transient Receptor Potential Channels"*/ http://trpbook.islets.se/#home [2]. * /*Redaktör "The Islets of Langerhans"*/http://isletbook.islets.se/#home [3] * Career Development Award, Juvenile Diabetes Research Foundation http://jdrf.org/ [4] * Anders Fredrik Regnells pris, Svenska Läkaresällskapet http://www.sls.se/ [5] * Swedish Institute Guest Researcher Scholarship https://si.se/ [6] * Karolinska Institutets pris för bästa förbättringsförslag, 1998 * Golden Jubilee Award, Chittagong Medical College http://www.cmc.edu.bd/ [7] * Specialist i internmedicin * *Doktorsexamen*, Karolinska Institutet, 1994 * Godkänd av ECFMG, USA * *Lälarexamen*, Chittagong University, 1980 [1] http://calciumsignaling.islets.se/#home [2] http://trpbook.islets.se/#home [3] http://isletbook.islets.se/#home [4] http://jdrf.org/ [5] http://www.sls.se/ [6] https://si.se/ [7] http://www.cmc.edu.bd/

Forskningsbeskrivning

  • *Diabetesforskning i cell och molekyl nivå med fokus på signal överföring, kalciumjonsignalering och jonkanaler i beta-celler* [pubmed:27464700] [pubmed:27628004] [pubmed:27981433] [pubmed:27764880] [pubmed:27829265] [pubmed:25822155] [pubmed:28902373] [pubmed:28293830] [pubmed:24413781] [pubmed:23072936] [pubmed:22274646] [pubmed:21290328] [pubmed:21173086] [pubmed:21099315] [pubmed:21094205] [pubmed:20519936] [pubmed:20518156] [pubmed:20217501] [pubmed:19382906] [pubmed:16620964] [pubmed:16329451] [pubmed:24413781] [pubmed:22274646] [pubmed:21290328] [pubmed:21173086] [pubmed:21099315] [pubmed:21094205] [pubmed:20519936] [pubmed:20518156] [pubmed:20217501] [pubmed:19382906] [pubmed:16620964] [pubmed:16329451] [pubmed:15670772] [pubmed:15642594] [pubmed:15572434] [pubmed:12475892] [pubmed:11978625] [pubmed:11139580] [pubmed:11093284] [pubmed:9803311] [pubmed:9705315] [pubmed:9600932] [pubmed:9447958] [pubmed:9325180] [pubmed:9020865] [pubmed:8702579] [pubmed:7702559] [pubmed:8135740] [pubmed:8343123] [pubmed:8454044] [pubmed:8249687] [pubmed:1537406] [pubmed:1652478] [pubmed:2861497] [pubmed:2096812] [pubmed:6889856] [pubmed:7325927]

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Forskare, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

  • Docent, Experimentell endokrinologi, Karolinska Institutet, 1999
  • Doktorsexamen, Celbiologi, Intracellular Ca2+ pools and ion channels involved in signal transduction in insulin-secreting cells, Department of Molecular Medicine, Karolinska Institutet, 1994

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI