Sara Haile

Sara Haile

Anknuten till Forskning | Adjungerad Adjunkt
E-postadress: sara.haile@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 19, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Kirurgi Gillgren, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistsjuksköterska i kirurgisk vård med en doktorsexamen i medicinsk vetenskap. Jag har för nuvarande en tjänst som univerisitetsjuksköterska på verksamhetsområde kirurgi på Södersjukhuset. I min tjänst ingår patientnära arbete, vårdutveckling,
  forskning och utbildning.

  Jag är adjunkt på Ki SÖS och ingår i lärarlag som arbetar med specialistsjuksköterskeutbildningen med inrikning kirurgisk vård [1], där
  jag är kursansvarig för kurserna: Omvårdnad inom kirurgisk vård, 7, 5 hp och Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård, 15 hp.

  I övrigt har jag haft uppdrag som:
  2020 - Ledamot i nationell arbetsgrupp (NAG) med syfte att ta fram nationellt vårdprogram och nationellt vårdförlopp – uppdrag givare NPO levnadsvanor
  2020 - Ledamot i regionalt programområde (RPO) Levnadsvanor, Region Stockholm Gotland
  2019 - Ordförande i SSVN [2](Swedish Society for Vascular Nursing)
  2019 – 2020 Ledamot i nationell arbetsgrupp (NAG) med syfte att ta fram nationellt vårdförlopp /”patientcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
  kritisk benischemi”/ – uppdragsgivare NPO hjärt- och kärlsjukdomar.
  2014 – 2017 Styrelseledamot – Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Kärlkirurgisk Omvårdnad (SSVN)
  2012 – 2014 Delprojektledare: Svensk Sjuksköterskeförenings projekt ”Samtal om Levnadsvanor” i samarbete med Socialstyrelsen

  Utmärkelser
  2023 SSVN - pris för avhandling inom kärlkirurgisk omvårdnad
  2017 Vårdförbundspriset – för Personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för Claudicatio Intermittens
  2013 SLL Patientsäkerhetspris för projektet – ”Förbättrad patientinformation på kirurgisk vårdavdelning – en interventionsstudie”
  2012 Kvalitetspris verksamhetsområde kirurgi, Södersjukhuset – ”förbättrad patientinformation på kirurgisk vårdavdelning – en
  interventionsstudie”
  [1] https://utbildning.ki.se/program/2kv13-specialistsjukskoterskeprogrammet-kirurgisk-vard-distans
  [2] https://swenurse.se/sektionerochnatverk/svenskforeninginomkarlkirurgiskomvardnad.4.17badfa01722c2fa17311f79.html

Forskningsbeskrivning

 • Sedan 2015 ingår jag i forskargruppen för kärlkirurgisk vård SOSVASC [1]. Jag disputerade 2022 och försvarade min avhandling med titeln "Person-centred, nurse-led follow-up programme after surgical treatment for intermittent claudication" på Inistitutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Mitt huvudsakliga forskningsområde är personcentrerad vård, hälsofrämjande vård omvårdnad/vård inom kirurgiskvård.
  [1] https://ki.se/kisos/sosvasc

Undervisning

 • 2023 - Läraruppdrag på specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikning kirurgisk vård på KI SÖS [1]
  2019 - Läraruppdrag på sjuksköterskeprogrammet termin 5 på KI-SÖS
  [1] https://utbildning.ki.se/program/2kv13-specialistsjukskoterskeprogrammet-kirurgisk-vard-distans

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2023-2025
 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2008
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI